Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

7 juni 2020 brachten wij op het feest van de Goddelijke Drievuldigheid, de laatste keer de eucharistieviering in samenwerking met de Mechelse parochies vanuit de kerk van Leliëndaal, nu de lockdown naar haar einde loopt. Voorganger is Philip Debruyne s.J., de inspirator en trekker voor het uitzenden van de vieringen de voorbije maanden. Je vindt de viering hier

Op de eindgeneriek van vandaag staat de lange lijst van een 40-tal mensen vanuit de verschillende parochies en gemeenschappen waarop we hebben kunnen beroep doen als voorganger, medevoorganger, diaken, lector, cantor, zanger, organist, bloemenverzorgster, kerkversierder, klanktechnieker, cameraman of beeldmenger. Alles bij elkaar was dit ondanks de moeilijke tijd waarin we ons bevonden een erg mooie en dankbare ervaring. Ook dank aan de Kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie die de aankoop van bijkomend noodzakelijk materiaal financierde. En vooral heel veel dank aan de Jezuïetengemeenschap van Mechelen voor hun gastvrijheid en beschikbaarheid om de vieringen vanuit hun kerk mogelijk te maken.

Pinksteren, een bijzondere feestdag in deze Coronatijd. Het feest van de apostelen, die naar buiten komen, geraakt door de Geest en de inspiratie die uitging van het leven van Jezus. Zij zetten ramen en deuren open en getuigen van hun geloof. Wij worden vandaag, meer dan ooit, uitgedaagd om - geïnspireerd door die Geest – terug naar buiten te gaan, binnen de afgesproken regels. Met deze woorden worden wij begroet in de eucharistieviering, voorgegaan door Dirk De Gendt, regiodeken Mechelen vanuit de kerk van de Jezuïeten.

Daarnaast bieden wij de Pinksterboodschap aan vanuit de drie Mechelse parochies en van pastoor Jan Arnalsteen; je kan ze hier beluisteren.  De 10 getuigenissen worden omkaderd door vijf geïmproviseerde muzikale miniaturen rond het gregoriaanse thema Veni Creator Spiritus, gespeeld door Wannes Vanderhoeven op het heerlijk klinkende Verschueren-orgel in zijn studio. Het is ook zijn keuze van de week.

Op deze zevende Paaszondag gaat Frans Mistiaen s.J. voor in de viering vanuit de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal in Mechelen. In deze Coronatijd is het mogelijk om elke zondag een viering uit te zenden dankzij de samenwerking van de Jezuïetengemeenschap in Mechelen en de Mechelse parochies. Je vindt de viering hier met deze link.

 

Deze week brengt Wannes Vanderhoeven een stevige brok orgelmuziek "in de oude stijl": "Canzona in G" van Heinrich Scheidemann (ca.1595-1663). Scheidemann was een Noordduitse organist die geldt als één van de schakels in de stijlgeschiedenis tussen de Amsterdamse orgelmeester Jan Pieterszoon Sweelinck en Johann Sebastian Bach.

Vandaag 21 mei 2020 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart.
Pastoor Jan Arnalsteen brengt met Zr. Ann Van Steenweghen in een videoboodschap zijn bezinning voor deze dag

Het Onze-Lieve-Vrouwkoor zingt onder leiding van Jeroen Keymeulen het lied van Hemelvaart ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’, in een tekst van J.W. Schulte Nordholt; de muziek is van M.Teschner. Het koor brengt een vierstemmige zetting met discant voor hoge sopranen, van Kris Wittewrongel.

Zr. Ann sluit de bezinning af met een gedicht van Manu Verhulst.

Zoals elke week verzorgt Geert De Deken de montage en Philip Debruyne s.J. coördineert dit initiatief van deMechelse parochies.

Op deze zesde Paaszondag gaat Leo De Weerdt s.J. voor in de viering vanuit de kerk van de Jezuïeten in Mechelen. Je kan de viering hier volgen. 

 

Voor deze zondag kiest Jeroen Keymeulen de psalmI Himmelen in het Noors, gecomponeerd door Edvard Grieg (1843-1907). Het is de laatste psalm in een serie van 4, dat trouwens zijn laatste compositie zou worden. Hij baseerde zich hiervoor op oude koralen uit de volksmuziekliedbundel van Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), cantor-organist in Oslo:

Tekstvertaling

In de hemel, in de hemel
Waar God, waar de Heer woont,
Daar is het zalig thuiskomen
Daar is de grote vreugde
Want eeuwig, eeuwig zullen wij daar God zien in Zijn heerlijkheid, zoals Hij is
We zullen de Heer der Heerscharen zien.