Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Op deze Derde Paaszondag 2020 gaat Philip Debruyne s.J. voor in de viering vanuit de kerk van de Jezuïeten in Mechelen.

 

Als orgelmeditatie voor deze week brengt Wannes Vanderhoeven, organist van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle een werk met een heel toepasselijke titel: "The Hero" van de Nederlandse componist J. Mulder. Een aanleiding om te denken aan de helden van onze tijd. Op de eerste plaats zij die in de zorgsector werken en op dit moment het beste van zichzelf geven om mensenlevens te redden. Maar ook zij die, dikwijls in moeilijke omstandigheden, hun dagdagelijkse job blijven uitoefenen ten dienste van onze samenleving. En ook de specialisten die voor de

moeilijke taak staan om mee moeilijke beleidskeuzes uit te stippelen. Zij die strijden tegen de ziekte, ook zij die de strijd verloren. Maar ook zij die, verstoken van menselijk contact en affectie, de quarantainemaatregelen respecteren terwijl ze het psychisch erg moeilijk hebben. Gezinnen die zich aanpassen aan een nieuwe en dikwijls heel moeilijke realiteit. En zij die, nergens vernoemd, in alle stilte bijdragen tot meer menselijkheid in deze zwarte periode. En er zijn er nog veel meer. Voor hen brengtWannes deze muziek!

Dit is orgelmeditatie #8.

De volledige playlist van Wannes vind je hier.  

 

En Jeroen Keymeulen, dirigent van Vokalis/ Onze-Lieve-Vrouwkoor nam het initiatief voor een virtual choir omdat zingen mensen verbindt. Dat dat geen holle woorden zijn, bewijst dat heel veel koren (en muziekverenigingen) een virtuele versie van samen zingen maakten in de afgelopen weken. Het samenbrengen van de zangers van de 4 koren waarmee hij verbonden is,  was voor Jeroen de belangrijkste drijfveer. Hij getuigt: “de boodschap “All will be well is uitermate van toepassing op deze tijden, die voor vele mensen ongekend zijn. Het komt goed - daar moeten we in geloven. Zo toepasselijk ook bij het overlijden van mijn vader. Daarom koos ik het nummer als welkomstlied tijdens de begrafenis - voor mij persoonlijk zal het daarom altijd een lied zijn met veel gevoelslagen".