Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Op deze zesde Paaszondag gaat Leo De Weerdt s.J. voor in de viering vanuit de kerk van de Jezuïeten in Mechelen. Je kan de viering hier volgen. 

 

Voor deze zondag kiest Jeroen Keymeulen de psalmI Himmelen in het Noors, gecomponeerd door Edvard Grieg (1843-1907). Het is de laatste psalm in een serie van 4, dat trouwens zijn laatste compositie zou worden. Hij baseerde zich hiervoor op oude koralen uit de volksmuziekliedbundel van Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), cantor-organist in Oslo:

Tekstvertaling

In de hemel, in de hemel
Waar God, waar de Heer woont,
Daar is het zalig thuiskomen
Daar is de grote vreugde
Want eeuwig, eeuwig zullen wij daar God zien in Zijn heerlijkheid, zoals Hij is
We zullen de Heer der Heerscharen zien.

 

 En het lichaam, en het lichaam
Dat in de aarde was gelegd,
Dat wordt zo stralend,
Ja, alsof het van kostbaar goud was.
En het weet niet meer van verwondingen,
Wanneer wij van aangezicht tot aangezicht God,
De Heer der Heerscharen zien.

 

En de ziel ontvangt haar sieraad,
De kroon, zoals voorzegd,
De bruidstooi van rechtvaardigheid,
En ook het witte gewaad
O, God, wat een heerlijkheid om bij U te zijn,
Om U te zien heerlijkheid, zoals Gij zijt,
Gij, de Heer der Heerscharen.

 

Deze week neemt Wannes Vanderhoeven ons eerst mee naar de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle voor een samenzang-moment, met een gregoriaans Kyrie (archiefopname van de zingende gemeenschap van O. L. Vrouw o/d Dijle uit 2001). Daarna gaan we weer naar zijn studio, voor een levendige "Prelude in Classic Style" van de Amerikaanse componist Gordon Young.

Dit is orgelmeditatie #11.

De volledige lijst vind je hier.

 

Volgende donderdag 21 mei is het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Wij bieden jullie een Hemelvaartbezinning aan door pastoor Jan Arnalsteen, vanuit ‘zijn kot in Muizen’. Voor de eucharistieviering verwijzen we naar de Eurovisieviering op TV1 om 11u. vanuit de Sint-Laurentiuskathedraal in Lugano (Italiaans Zwitserland). Voorganger is Mgr. Valerio Lazzeri, bisschop van Lugano. Philip Debruyne s.J. geeft commentaar.