Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 9187Op Paaszondag 2017 vierden wij in een feestelijke en volle kerk van O.-L.-Vrouw o/d Dijle, met heel veel kinderen.
Zij gingen in twee groepen naar de nevendienst die de ‘Arkmama’s’ voor ze verzorgden, om later met ons in een dubbele kring het Onze Vader te bidden. Wij luisterden naar de woorden van Petrus over het lijden en sterven, en de opstanding van Christus. Mirjam las het Paasverhaal van Lucas en Johannes, met de ontmoeting van Maria Magdalena en de tuinman die Christus bleek te zijn. Vrouwen waren de eersten die de opgestane Heer zagen. Jan begon zijn homilie met een onthulling. In deze lentetijd wordt hij vroeg, zelfs voor het aanbreken van de dag, wakker door het gezang van een merel. Hij hield zijn GSM voor de micro om ons te laten horen hoe dat klonk tot in zijn slaapkamer! Toch kun je alleen op dat vroege moment zien hoe het licht het van de duisternis wint: dat was het moment van de opstanding. Zoals Jan zei: “En ook nu zijn er mensen die in de donkere omstandigheden van hun leven en van deze wereld de ochtend tegemoet zingen, met de kracht van de vroege vogel. Ik denk aan iemand als Mohamed El Bachiri. Een moslim die eind vorig jaar opriep tot een ‘jihad van liefde’. Wat hij deed was des te opmerkelijker omdat hij bij de aanslagen in Brussel zelf zijn echtgenote verloor. Pasen begint bij liefde. Opstanding tot liefde”. Deze prachtige viering rondde het Koor af met een intens gezongen Hallelujah van Händel. Op het ‘paaspraatje’ bij de koffie wensten de kerkgangers elkaar met vreugde een ‘Zalig Pasen’ toe.

De vieringen van Goede Week en Pasen waren het werk van vele mensen. We danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
Een bijzondere pluim gaat naar het koor o.l.v. Jeroen Keymeulen die voor het eerst deze vieringen muzikaal heeft gedirigeerd.

 

 

DSC 7353

Op Paasmorgen hadden we als extra Paasvreugde onze pastoor Jan in ons midden. De kerk was afgeladen vol, en een grote schare kinderen bezocht de kindernevendienst. Jan ging voor met zuster Ann en Guido, en sprak over de ontmoeting van de vrouwen met de verrezen Christus. Zij waren als eersten bij het graf, Petrus en de zijnen vonden hun verhaal eerst nog ‘beuzelpraat’. Zij gingen naar het lege graf, maar twee personen maanden hen aan: Christus is verrezen. Zoek hem niet bij de doden, maar bij de levenden.

De wereld op zijn kop, dat is de Paas- en Pinksterboodschap: het leven dat het wint van de dood;het enthousiasme van de apostelen dat de catastofe van een terechtstelling overwint; een visioen dat opstaat uit de as van een stukgeslagen droom.
Van klagen en jammeren over het verleden, hoopvol en vol vertrouwen werken aan de toekomst!
Vanuit die geest vierden we op 19 mei Pinsteren in onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en sprak Jef Vanderkrieken,de voorganger de homilie uit:

"Wat wij voelen, beleven, hopen en denken is niet zo gemakkelijk in woorden te vatten. Gelukkig maar dat wij kunnen terugvallen op beelden, verhalen, gewoontehandelingen, gebaren of rituelen die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven