Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Broederlijk Delen streeft naar een wereld waarin iedereen overal kansen krijgt om een waardig leven uit te bouwen, binnen de draagkracht van onze planeet. Het is onze visie op lange termijn, want het is onze overtuiging dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen. Gedurende deze campagne 2017 willen we van elke druppel regen een geschenk maken voor Burkina Faso. Het is een van de armste landen ter wereld, gelegen in de West-Afrikaanse Sahel. Met een regenseizoen van vier maanden is het voor de boeren altijd een uitdaging om te zorgen voor voldoende voedsel voor hun familie en gemeenschap. De overheid doet niets om lokale boeren te helpen. In deze vastentijd gaan we in onze gemeeenschap van O.L. Vrouw o/d Dijle op stap met Amssetou, een jonge vrouw in Bourzanga. Ze is een energieke mama en lokale beroemdheid door haar ondernemingszin en ijzersterke wil om zelf te kunnen bepalen hoe zij haar leven inricht en doordat ze andere vrouwen hierin mee richting geeft. Wij gunnen haar en de boeren in Burkina Faso meer mogelijkheden om zich te wapenen tegen de droogte en de onderdrukking van de vrouwen.

We hebben 40 dagen tijd om stil te staan, plannen te maken om te herverdelen en te beseffen dat leven in verbondenheid met mensen in onze gemeenschap en in Burkina Faso ons een bijzondere rijkdom biedt en ons een beetje meer maakt tot mensen zoals God ons droomt.

Opbrengst Broederlijk Delen
De omhalingen voor de actie ‘stort regen voor Burkina Faso’ van Broederlijk Delen brachten in onze gemeenschap, samen met de koffiestop, € 1675 op.
Dat is een heel mooie steun voor de boeren in Burkina Faso; het BD-team dankt iedereen graag in hun naam!

bf campagne amssetou met naam

4550a08Woensdag 14 februari om 19.30 uur vierden we in onze gemeenschap in de kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle Aswoensdag, het  begin van de Vasten.
We startten de Veertigdagentijd met het oeroud beschermend gebaar waarmee mensen elkaar de as opleggen. Hiermee willen we uitdrukken dat wij allen broze, kwetsbare mensen zijn; maar ook dat wij elkaar willen dragen en ondersteunen in de strijd tegen alle onrecht.

Aan deze viering namen ook de jongeren actief deel. die zich voorbereiden op het Vormsel dit jaar.

Samen willen we zoeken naar ommekeer en een nieuw begin.We hebben 40 dagen tijd om stil te staan, plannen te maken om teherverdelen en te beseffen dat leven in verbondenheid met mensen in onze gemeenschap en in Uganda ons een bijzondere rijkdom biedt en ons een beetje meer maakt tot mensen zoals God ons droomt.

 

 

 

 

 

 

 

4550a08Na het Vaticaans Concilie heeft de Kerk een streep gezet onder de traditionele wijze waarop katholieken hun ‘vastenplicht’ hielden. Nieuwe regels voor de veertig-dagentijd geven ieder meer vrijheid zelf te bepalen hoe aan de vastenplicht vorm te geven, al is het volgens de officiële regels nog steeds zo dat de vrijdagen en Aswoensdag vasten- en onthoudingsdagen zijn. Maar hoe mensen zelf hun vasten invullen is natuurlijk belangrijker dan die regels. Hoe springen wij om met de veertig-dagentijd op weg naar Pasen? Wij hebben mensen vanuit alle gemeenschappen van onze Lieve-Vrouweparochie gevraagd te getuigen over wat zij doen met het begrip vasten in deze tijd. Dat gebeurt in een aantal korte artikeltjes, voor elke veertig-dagenweek één.

Het eerste artikel is een getuigenis van Clémence uit de gemeenschap van O.L. Vrouw over de Dijle.
"Vasten betekent voor mij, me bewuster en ontvankelijker richten op Gods liefdevolle en herscheppende aanwezigheid, in alles en vooral in mensen. In mijn gewoon dagelijks leven dankbaar naar de vele positieve dingen kijken, en deze in het licht stellen. Vooral waar het gaat om de vele, gewone, kleine attenties onder mensen. Vasten roept me op, om niet stil te blijven bij mijn leeftijdsbeperkingen, maar zo lang en zo goed mogelijk te doen wat nog kan. Vasten betekent voor mij ook, werken aan een levenswijze om van het materiële goed niet meer te nemen dan ik nodig heb, en solidair te delen met mensen die te weinig hebben om menswaardig te leven.