Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

 

4550a29

Op zondag 28 juni 2015, aan het begin van de grote vakantie, werd in onze kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de -Dijle een dankviering gehouden voor het afgelopen seizoen. Zoals het openingsgebed het zei: “Wij willen vandaag dankbaar vieren om al het goede dat hier door mensen wordt gedaan. Dat wij de kracht mogen vinden om hoopvol verder te gaan, en onszelf en elkaar de tijd en de ruimte gunnen om voluit te leven.”
Drie mensen uit onze gemeenschap getuigden over wat hun het meest treft in de vieringen. Luc, Mit en Jo noemden, elk in hun eigen woorden, de innigheid, de verbondenheid en de inspiratie die we er opdoen voor de andere dagen van de week.

Pastoor Jan sprak in zijn homilie over wat Jezus’ opwekking uit de doden van het dochtertje van Jaïrus voor ons kan betekenen. En aan het slot van de viering huldigden wij Carl en Lieve die 15 jaar lang met zoveel inzet de vormselcatechese hebben verzorgd. Zij werden in de bloemen gezet, net zoals de vijf ‘werkmieren’ en hun ‘koningin’: Mimi, Marina, Frieda, Nadine, Mieke en Lut, de dames die 25 jaren de eerste-communicantjes hebben begeleid, en nu de fakkel overdragen. Ze kregen er elk een afkkel voor terug!
Zo werd het een warme en door velen gedragen viering, die werd afgerond met een glas dat we dronken op de gezondheid van onze hele gemeenschap.