Dopen is de geboorte vieren van een kind
en tegelijk de nieuwe mens opnemen
in de gemeenschap van Jezus Christus, de Kerk.

Dankzij ons doopsel krijgen we drie keer een ‘ja’:

‘ja’ van God: jij bent iemand voor mij

‘ja’ van onze gemeenschap: wees welkom dopeling, kom erbij

‘ja’ van ouders, peter en meter: laten we samen Jezus’ weg zoeken in ons leven

We gaan samen op weg naar het doopsel: een huisbezoek, een zondagsviering en een ouderavond zijn de drie stappen in het traject.

Op Lichtmis (begin februari) noemen we alle kinderen die het voorbije jaar in onze gemeenschap werden gedoopt. Alle dopelingen krijgen dan hun doopschelp mee naar huis.

De kalender van de doopvieringen in onze gemeenschap vind je hier terug. Het doopsel wordt gevierd op zondag aansluitend op de zondagsviering van 10 u.

Het formulier om een doopsel aan te vragen, kan je hier vinden.In onze reeks ‘Beminde Parochianen…’ stellen we een aantal portretjes voor van mensen uit onze gemeenschap.

In deel 1 van deze reeks -het portret van Liesbeth, Frederik en Johanna- komt het doopsel in onze gemeenschap aan bod.