INSCHRIJVING VORMSEL 2025 IS MOGELIJK VIA DEZE LINK: Formulieren | Kerknet. DE VORMSELVIERING ZAL PLAATSVINDEN OP ZONDAG 18 MEI 2025 OM 11U30.

Jongens en meisjes uit het zesde leerjaar zijn hartelijk welkom om hun vormsel te vieren in onze geloofsgemeenschap.

Het vormsel is een scharniermoment tussen de kindertijd en groei naar volwassenheid. Het is ook en vooral een stap in geloofsgroei.

Het is niet vanzelfsprekend dat een elf- of twaalfjarige daar zelf voor kiest. Daar kiest een jongere voor samen met zijn/haar ouders. Ouders en kinderen gaan samen die weg. Ze worden beiden uitgenodigd een stukje engagement op te nemen.

De voorbereiding op het vormsel ligt in de lijn van de eerste communiewerking. We leggen de nadruk op “Thuiskomen in Gods huis”. Dat gebeurt door regelmatig te komen meevieren op zondag, door te “proeven” van wat er gebeurt en zo meer vertrouwd geraken met geloofsbeleving en de geloofsgemeenschap.

Catechese gebeurt vanuit het hart van de geloofsgemeenschap: op zondag, als we samen komen rond het Woord en de Tafel van Jezus. Catechese wordt gedragen door de hele geloofsgemeenschap.

We nodigen de gezinnen uit om minstens eenmaal per maand op een zondag naar keuze naar de viering te komen. En terwijl de ouders de viering in de kerk bijwonen gaan de kinderen naar de nevendienst in het ‘Vlot’. Zij horen hetzelfde Woord klinken maar in eenvoudige woorden en ze gaan er creatief mee aan de slag, met spel, met denk- en uitwisselingsvraagjes, vanuit hun leefwereld en ervaringen. De vormelingen zijn al heel vertrouwd met deze aanpak vanuit de eerste communiecatechese.

Meer informatie over de kindernevendienst vind je op deze pagina.

Een deel van de catechese gebeurt thuis, in het gezin van de vormeling.  Drie verdiepende thema’s zijn in een filmpje verwerkt: het doopsel, de vraag wie God is en welke namen Hij (of Zij) heeft, vergeving en Gods barmhartigheid. Het filmpje vertrekt van een Bijbelverhaal en maakt de vertaalslag naar het eigen leven. Met opdrachtjes en vragen worden de kinderen en de ouders uitgenodigd om samen in gesprek te gaan.

Om het groepsgebeuren te bevorderen zijn er drie catechesemomenten in klein groepje met een eigen vormselcatechist. Hier komen de thema’s aan bod: Gods grote droom voor de wereld, Gods vriendschap en het grote verhaal van lijden, dood en opstanding van Jezus.

De vormelingen steken ook de handen uit de mouwen! Zo gaan ze met hun groepje op een woensdagnamiddag een leuke activiteit doen met bejaarden uit het Woonzorgcentrum Milsenhof tegenover de kerk. En ze schrijven kerstkaarten naar mensen in eenzaamheid.

Tijdens de tocht met het Vredeslicht vlak voor Kerstmis kijken de vormelingen een kijkje over het muurtje van de eigen geloofsgemeenschap.

De hele groep bereidt zich voor op de grote dag van het Vormsel tijdens een dauwtrap in het Mechels Broek. Een verslag en getuigenis van de dauwtrap in 2024 vind je hier op onze website terug.

De vormselcatechese – concreet

Het gezin:

 • Minstens eenmaal per maand  deelnemen aan de zondagsviering met nevendienst om 10u
 • Drie onlinecatechesefilmpjes bekijken samen met de vormeling en opdrachtjes insturen
 • Een catechesemoment op zondag na de viering (“catechese op zondag”)
 • Twee zangmomenten
 • Bijzondere vieringen: naamopgave, Kerstmis, Lichtmis, Pasen, viering na de dauwtrap en dankviering

De ouders:

 • Twee ouderavonden, met een stukje vorming en veel informatie
 • Een klein concreet engagement: praktisch of inhoudelijk

De kinderen:

 • Startdag
 • Eén animatie-activiteit op woensdagnamiddag in het wzc Milsenhof
 • Tocht met het Vredeslicht
 • Kerstkaarten schrijven voor mensen in eenzaamheid
 • Doe- en leesopdrachtjes in de Goede Week
 • Dauwtrap
 • Oefenmoment voor de vormselviering
 • Activiteit voor 12+-werking

De vormselviering had plaats op op zondag 12 mei 2024 om 11.30u.

Aanmelden voor de vormselcatechese kan rechtstreeks via ‘aanvraag inschrijving vormsel’ op deze locatie: Formulieren | Kerknet. De inschrijvingen voor het vormsel van het lopende jaar zijn mogelijk tot 30 september.

De kalender voor de vormselcatechese 2023-2024 vind je hier.

Contactpersoon:
Zuster Ann Van Steenweghen
e-mail: a.vansteenweghen@gmail.com

gsm: 0472/480298