We gaan met z’n allen een geloofsweg in het bijzonder met zoekenden, jonge gezinnen, kinderen en jongeren. Vanuit de catechesewerking spelen we in om de contacten met jonge gezinnen, kinderen en jongeren levend te houden. Dit doen we door hen uit te nodigen op het aanbod dat in onze gemeenschap geboden wordt op vlak van geloofsverdieping en geloofsbeleving.

We versterken elkaar om te groeien in geloof.
Groeien in geloof veronderstelt ook vorming en verdieping.
In onze geloofsgemeenschap worden daartoe verschillende inititiatieven genomen.

Kedron en Roeach

Maandelijks komen twee groepen van een tiental mensen samen om zich te verdiepen
in een stukje bijbellezing. Meestal wordt de tekst van het evangelie genomen die in de liturgische viering van de zondag aan bod komt.

Werkwijze:
– de tekst van het evangelie wordt gelezen.
– Een korte duiding bij de tekst
– een stille tijd om de tekst te laten inwerken
– deelmoment bij de tekst, als getuigenis en delen van geloofservaringen.
‘Wat treft mij in de tekst?’
‘Wat doet de tekst met mij in mijn persoonlijk leven?’
– De avond wordt afgesloten met een gebed en nog wat napraten achteraf.

Lezingen

Als christenen zijn we verbonden en betrokken op onze maatschappij en de bredere kerkgemeenschap.
Op bepaalde momenten worden vanuit het pastorale stadsoverleg en onze geloofsgemeenschap  lezingen georganiseerd die sterk aanleunen bij actuele thema’s.

Foto Laurens Vangeel

Filmproject

Geloofsverdieping wordt ook aangereikt via het filmproject, een samenwerking tussen het pastorale stadsoverleg en het filmhuis Mechelen.
Via het beeld bereiken ons actuele thema’s.
Na het bekijken van de film is er gelegenheid om hier op een occasionele manier hierover in gesprek te gaan.