Bij een overlijden contacteert de familie zelf een begrafenisondernemer.
Indien er een kerkelijke uitvaart gewenst is, contacteert de begrafenisondernemer het Pastoraal Contact om datum en uur te bespreken.

Voor uitvaarten overlegt de voorganger met de familie hoe het afscheid van de dierbare het beste vorm kan krijgen in een woord- en gebedsdienst. De naam van de overledene wordt vermeld op een kruisje dat we na de afscheidsviering een plaats geven in onze kerk. Met Allerheiligen neemt de familie dit kruisje mee naar huis.

Als gemeenschap herdenken en noemen we de overledene in de viering op de derde zondag van de maand na de uitvaart. De verrijzeniskaars van de uitvaartliturgie krijgt dan een bijzondere plaats. Familieleden kunnen ze na deze viering mee naar huis nemen.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het Pastoraal Contact: tel. 015 27 19 90 of via e-mail: pastoraal.contact.mechelen@skynet.be.

In grote dankbaarheid gedenken we allen die ons in leven en dood zijn voorgegaan, deze maand in het bijzonder:

Mathilde Vanhuffel. Haar uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 1 maart 2024 om 11u.

Frieda Doms. Haar uitvaartplechtigheid vond plaats op woensdag 6 maart 2024 om 10u.

De herdenkingsviering voor deze overledenen is op zondag 21 april 2024 om 11u.

We gedenken ook mensen die een bijzondere plaats in onze gemeenschap hadden:

Bob Peeraer

Filip Van Grieken

Achiel Viskens

Laurent Van den Bergh

Urbain Van Asch