De geloofsgemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen is dankzij de inzet van velen een ‘leven-gevende gemeenschap’. We zijn een keuzegemeenschap waar mensen wekelijks op zondag om 10 uur samen komen om te vieren. Ze komen uit de directe omgeving (de eigen parochie van vroeger), uit heel Mechelen en van (soms ver) buiten de stad. Een 60-tal vrijwilligers draagt onze gemeenschap. Met 15 vormen ze de Pastorale Ploeg, die onze gemeenschap aanstuurt. De dagelijkse leiding is in handen van de Stuurgroep van 5 mensen. Jan Arnalsteen heeft als pastoor de eindverantwoordelijkheid.

We vormen samen met vijf andere geloofsgemeenschappen de Lieve-Vrouweparochie, één van de drie Mechelse parochies. Wij voelen ons ook verbonden met de Wereldkerk.

Zeven uitgangspunten

In 2012 gaven we, geïnspireerd door de lezing van de Nederlandse televisiejournalist Leo Fijen, vorm aan 7 uitgangspunten, die ons houvast geven voor de uitbouw van de gemeenschap. In 2018-2019 vierde Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle 50 jaar geloofsgemeenschap in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie. Een moment om opnieuw na te denken over deze uitgangspunten en ze te herbekijken. We hebben een denkproces afgelegd waarbij we vanuit twee vragen zijn vertrokken:

  • Waarvoor willen we als gemeenschap staan in tijden waarin gelovig op weg zijn steeds minder evident wordt en anders ingevuld wordt?
  • Hoe kunnen we inspelen op de uitdagingen die op ons pad komen?

De input van meer dan 60 vrijwilligers en voorgangers werd verzameld via focusgroepen, gecodeerd en gefinaliseerd met de pastorale ploeg op 18 september 2019, in aanwezigheid van hulpbisschop Koen Vanhoutte. Tijdens de startviering van het werkjaar op 29 september 2019 werden de hernieuwde uitgangspunten terug aan de gemeenschap gegeven.

  • We laten ons inspireren door de levende Jezus en zijn boodschap van een liefdevolle God. We brengen God ter sprake als bron van ons leven. Vanuit de gemeenschap krijgen we woorden om te getuigen over ons persoonlijk geloof. We worden gezonden om de boodschap in praktijk te brengen.
  • We komen elke zondag samen rond het Woord en rond de Tafel van Jezus. Als gemeenschap hebben we veel aandacht voor zang en muziek, symboliek, inspirerend voorgaan, stilte en rust. We hertalen de boodschap van Jezus voor mensen vandaag.
  • We heten iedereen hartelijk welkom. We gaan voor een warme en gastvrije gemeenschap waar iedereen bij hoort en zich beluisterd weet, wie men ook is en van waar men ook komt.
  • We versterken elkaar om te groeien in geloof. We gaan met z’n allen de geloofsweg in het bijzonder met zoekenden, jonge gezinnen, kinderen en jongeren.
  • We hebben oog voor elkaars talenten in het leven van onze gemeenschap. We scheppen ruimte voor engagement. We spreken mensen aan op hun kwaliteiten. Samen dragen we de gemeenschap.
  • We zijn betrokken op elkaar en op de schepping. We dragen zorg voor wie het moeilijk heeft in onze gemeenschap en daar buiten. We zijn op weg met wie arm is, ziek, eenzaam of uitgestoten. We zijn begaan met klimaat en milieu.
  • We weten ons verbonden met de bredere kerkgemeenschap. We zijn betrokken op andere geloofsgemeenschappen in Mechelen en elders.