INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2025 IS MOGELIJK VIA DEZE LINK: Formulieren | Kerknet. DE EERSTE COMMUNIEVIERING ZAL PLAATSVINDEN OP DONDERDAG 29 MEI 2025 OM 10U.

Samen met hun gezin bereiden kinderen uit het tweede leerjaar zich tijdens de zondagsvieringen voor op hun eerste communie.  Minstens één keer per maand komen ze naar de kindernevendienst in hun ‘Ark’.  Daar lezen ze uit de Bijbel, zingen, bidden, knutselen, lachen, luisteren.

Meer informatie over de Ark en de nevendienst vind je op deze pagina:  Aanbod voor kinderen – Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (onzelievevrouwoverdedijle.be)

Enkele keren per jaar is er voor het gezin een catechesemoment in de kerk. Ben je benieuwd naar alle belangrijke momenten? Je vind hier een handig overzichtje voor de kalender voor de eerste communie.

De laatste maandbrief is terug te vinden onder ‘Nieuws‘.

Op Hemelvaart ontvangen de kinderen voor de eerste keer het ‘Brood om van te leven’.

Door regelmatig te komen meevieren, door te proeven van wat er gebeurt, door meer en meer vertrouwd te geraken, komen de eerste communicanten en hun gezin ‘thuis’ in de kerk.

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel.  Voor een kind dat zich voorbereidt op de eerste communie maar nog niet werd gedoopt, bieden we een apart doopseltraject aan.  Het doopsel heeft dan plaats op een zondag vóór de eerste communie, bij voorkeur tijdens de Lichtmisviering.

Wat is het engagement als gezin?

  • Minstens 1 keer per maand als gezin deelnemen aan de zondagsviering met nevendienst om 10:00 u.
  • Als gezin deelnemen aan de catechesemomenten op zondag na de viering voor ouders en kinderen (‘Rondneuzen in Gods huis’, ‘Samen met Jezus aan tafel’).
  • Deelnemen aan de gezinsviering van Lichtmis, rond 2 februari.
  • Deelnemen aan de dankviering einde juni. De uitnodiging voor de dankviering van 23 juni 2024 met een link om in te schrijven voor het terugkommoment nadien vinden jullie hier.
  • Kort voor de dag van jullie eerste communie een paar oefenmomenten.

Steeds welkom om elke zondag te komen meevieren !

Benieuwd naar de laatste eerste communieviering? Hier vind je een impressie van deze mooie dag.

Wens je je kind aan te melden voor de eerste communie: Dat kan rechtstreeks via ‘Aanvraag inschrijving eerste communie’ op deze locatie: Formulieren | Kerknet

We verwachten jullie in het begin van het werkjaar voor de inschrijving van jullie kind(eren). Voor de eerste communie van 2024 is daarvoor een ouderavond gepland op dinsdag 10 oktober 2023 om 20:00 u. in de pastorie. We verwachten die avond alle ouders van onze eerste communicanten. Tijdens deze bijeenkomst geeft de Arkploeg, samen met pastoor Jan en zuster Ann, meer informatie over het traject.

De kinderen zijn vanaf de eerste zondag van september heel welkom in de nevendienst (tijdens de zondagsviering van 10:00 u.).

Contactpersoon:
Zuster Ann Van Steenweghen
e-mail: a.vansteenweghen@gmail.com

gsm: 0472/480298