Biddend vieren staat centraal in Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle. Na het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw, onder impuls van toenmalig pastoor Bob Peeraer, werd een vierende en zingende gemeenschap opgebouwd. De vruchten ervan zijn hoorbaar en zichtbaar tijdens ons samenkomen rond het Woord en de Tafel van Jezus, elke zon- en feestdag om 10.00 uur.  We verbinden de oude Bijbelwoorden met ons leven. De taal die we hanteren is religieus en poëtisch, tegelijk verstaanbaar voor mensen van vandaag. Gevoed en gesterkt kunnen we dan verder, de dagen van de week die volgen.

Het Onze-Lieve-Vrouwekoor speelt en zingt een belangrijke rol tijdens de zondagsviering. Samen met de andere kerkgangers gaan organist, dirigent en koorleden voor een repertoire dat de boodschap onderstreept en verbinding tot stand brengt. De klemtoon ligt op Nederlandstalige liederen, maar ook het rijke Gregoriaanse verleden wordt binnengebracht.

Elke zondagsviering wordt voorbereid én gedragen door een voorganger en een medevoorganger: een gewijde (priester) en een toegewijde (parochiaan). Ook een lector (een lezer) en misdienaars en bij uitbreiding de hele gemeenschap zijn betrokken partij.  Kom proeven wat er gebeurt in onze kerk op zondag!

Gezinnen met kinderen zijn hartelijk welkom. In principe is er elke zondag een kindernevendienst, de ark. De kinderen tot twaalf jaar worden onthaald met een programma op hun maat; later in de viering sluiten zij aan bij de grote mensen.

Naast de zondag worden ook bijzondere levensmomenten gevierd in onze kerk.  De heel blijde omstandigheden zoals de relatie die mensen in een huwelijk met mekaar aangaan evengoed als de geboorte van kinderen en het doopsel dat daar vaak aan gekoppeld wordt.  Helaas moeten mensen ook afscheid nemen van geliefden; ook daarvoor is er liturgische ruimte. We vormen een liefdevolle gemeenschap in goede en kwade dagen, in blije en droeve momenten.

Zondagse vieringen

Elke zondag om 10 uur
hoogdagen om 10 uur
Kerstnacht om 24 uur