Mensen die zich willen voorbereiden op hun huwelijk in onze gemeenschap volgen in overleg met de pastor een voorbereidingstraject.