Samen met hun gezin bereiden kinderen uit het tweede leerjaar zich tijdens de zondagsvieringen voor op hun eerste communie.  Minstens één keer per maand komen ze naar de kindernevendienst in hun ‘Ark’.  Daar lezen ze uit de Bijbel, zingen, bidden, knutselen, lachen, luisteren.

Meer informatie over de Ark en de nevendienst vind je op deze pagina:  Aanbod voor kinderen – Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (onzelievevrouwoverdedijle.be)

Enkele keren per jaar is er voor het gezin een catechesemoment in de kerk. Ben je benieuwd naar alle belangrijke momenten? Je vind hier een handig overzichtje voor de kalender voor de eerste communie.

Op Hemelvaart ontvangen de kinderen voor de eerste keer het ‘Brood om van te leven’.

Door regelmatig te komen meevieren, door te proeven van wat er gebeurt, door meer en meer vertrouwd te geraken, komen de eerste communicanten en hun gezin ‘thuis’ in de kerk.

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel.  Voor een kind dat zich voorbereidt op de eerste communie maar nog niet werd gedoopt, bieden we een apart doopseltraject aan.  Het doopsel heeft dan plaats op een zondag vóór de eerste communie, bij voorkeur tijdens de Lichtmisviering.

Wat is het engagement als gezin?

  • Minstens 1 keer per maand als gezin deelnemen aan de zondagsviering met nevendienst om 10:00 u.
  • Drie keer als gezin deelnemen aan een catechesemoment op zondag na de viering voor ouders en kinderen (‘Rondneuzen in Gods huis’, ‘Samen met Jezus aan tafel’, ‘Onze eerste communie komt er aan’).
  • Deelnemen aan de gezinsviering van Lichtmis, rond 2 februari.
  • Deelnemen aan de dankviering einde juni.
  • Kort voor de dag van jullie eerste communie een paar oefenmomenten.

Steeds welkom om elke zondag te komen meevieren !

Benieuwd naar de laatste eerste communieviering? Hier vind je een impressie van deze mooie dag.

Wens je je kind aan te melden voor de eerste communie: Dat kan rechtstreeks via ‘Aanvraag inschrijving eerste communie’ op deze locatie: Formulieren | Kerknet

We verwachten jullie in het begin van het werkjaar (de datum wordt tijdig meegedeeld) in onze kerk voor de zondagsviering van 10:00 u.  Jullie kind wordt tijdens die viering uitgenodigd op de nevendienst voor een eerste kennismaking met de Ark en de voorbereiding op de eerste communie. 

Na de viering van 10:00 u. zal de Arkploeg de inschrijving vervolledigen, het inschrijvingsgeld voor catechesewerking en foto’s van de eerste communie ontvangen en een foto maken van de eerste communicant.  De kinderen kiezen op dat moment ook een Arkdier (om later in te kleuren) en er wordt hen de kleur van een EC-groepje toegekend. 

Een ouderavond voor de EC zal kort daarna plaatshebben.  We verwachten die avond alle ouders van onze eerste communicanten in onze kerk.  Tijdens deze bijeenkomst geeft de Arkploeg, samen met pastoor Jan en zuster Ann, jullie meer informatie over het traject.

Contactpersoon:
Zuster Ann Van Steenweghen
e-mail:

gsm: 0472/480298