Lectoren hebben een belangrijke plaats in de viering bij de lezingen en voorbeden.

Het gaat daarbij over veel meer dan het voorlezen van teksten! Het spreekt voor zich dat een lector duidelijk en verstaanbaar voorleest en het goed kunnen omgaan met een microfoon is eveneens onontbeerlijk.

Maar de lector doet veel meer dan dat. Hij/zij tracht de teksten ten diepste te verstaan en stelt zijn/haar stem als instrument in dienst van het Woord. Hij/zij verstaat de samenhang van de bijbel, het liturgisch jaar en het geheel van de viering. Alleen zo kan de lector in de vieringen mensen aanspreken en doen nadenken over wat er geschreven staat. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe lectoren. Voel je je aangesproken, meld je dan aan bij Tim Jolie: jolie.gijselinckx@telenet.be.