Onze gemeenschap maakt deel uit van de Lieve-Vrouweparochie. De andere gemeenschappen van onze parochie zijn: Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk Mechelen, Sint-Amandus Heffen, Sint-Lambertus Muizen en Sint-Niklaas Leest. Samen met de Catharinaparochie en de Emmaüsparochie vormen wij ‘Kerk Mechelen’.

Met volgende link kom je terecht op de portaalsite van Kerknet waar je informatie vindt over actualiteit, de verschillende gemeenschappen en zoveel meer: Portaal van de katholieke kerk in Vlaanderen | Kerknet.


Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie

Een kerkfabriek is een lokale openbare instelling opgericht in 1809  die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de eredienst. De taak van de kerkfabriek omvat het onderhoud en de bewaring van de kerkgebouwen van de parochie en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Kerkfabrieken zijn onderworpen zowel aan het gezag van de bisschop als aan dat van burgerlijke overheid namelijk gemeente en provincie.

De kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie Mechelen werd opgericht na de samenvoeging in oktober 2014 van de voormalige parochies Sint-Jozef Battel, Sint-Lambertus Muizen, Sint-Albertus Muizen, Sint-Niklaas Leest, Heilig Hart Mechelen en Sint-Amandus Heffen met de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle Mechelen. In november 2014 werd de benaming van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle gewijzigd in de naam Lieve-Vrouweparochie.

Een kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad, die bestaat uit vijf verkozen leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie. Deze zes kerkraadsleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om de drie jaar wordt de kerkraad gedeeltelijk vernieuwd via verkiezingen die via het parochieblad en aanplakken in de kerk worden bekend gemaakt. Daarnaast doet de kerkraad beroep op een aantal bijkomende geëngageerden, die voor specifieke taken de kerkraad bijstaan. Onze kerkraad vergadert minstens 10 maal per jaar.

Leden van de Kerkraad Lieve-Vrouweparochie zijn:

Marc De Geyter, voorzitter sinds november 2023

Marc Dejans, secretaris, lid sinds 2023

Kristof Volckaert, lid sinds 2018

Leo Vivijs, lid

Functie voorlopig niet ingevuld: penningmeester

Jan Arnalsteen, door de bisschop aangesteld

Daarnaast mogen , als niet stemgerechtigde “geëngageerde” leden de vergadering bijwonen:

Eric Stroobants, ex-voorzitter

Raf Scheers – Sint-Niklaas Leest

Guido Lameire – Sint-Amandus Heffen

Herman De Wever

Hugo De Cleyn (zal opgevolgd worden op 01.09.24 door Filip Verbist) – Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle

Adres: Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 5 te 2800 Mechelen

Mail: kerkraad.lieve.vrouweparochie@outlook.com