Op deze pagina stellen we een reeks portretjes voor van mensen uit onze gemeenschap.

We trachten hiermee meer verbinding te scheppen en hopen op deze manier elkaar en de werking van onze geloofsgemeenschap beter te leren kennen.


Deel 1 in de reeks “Beminde Parochianen”: een portret met Johanna, Liesbeth en Frederik…

Het doopsel van Johanna op 3 maart 2024 (Foto: Johan Lenaerts)