INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL IN 2023 IS VANAF NU MOGELIJK VIA KERK IN MECHELEN – KLIK HIER VOOR HET FORMULIER. HET NIEUWSBERICHT VIND JE HIER OP ONZE WEBSITE.

Jongens en meisjes uit het zesde leerjaar zijn hartelijk welkom om hun vormsel te vieren in onze geloofsgemeenschap.

Het vormsel is een scharniermoment tussen de kindertijd en groei naar volwassenheid. Het is ook en vooral een stap in geloofsgroei.

Het is niet vanzelfsprekend dat een elf- of twaalfjarige daar zelf voor kiest. Daar kiest een jongere voor samen met zijn/haar ouders. Ouders en kinderen gaan samen die weg. Ze worden beiden uitgenodigd een stukje engagement op te nemen.

De voorbereiding op het vormsel ligt in de lijn van de eerste communiewerking. We leggen de nadruk op “Thuiskomen in Gods huis”. Dat gebeurt door regelmatig te komen meevieren op zondag, door te “proeven” van wat er gebeurt en zo meer vertrouwd geraken met geloofsbeleving en de geloofsgemeenschap.

Minstens eenmaal per maand komen de kinderen met hun ouders naar de viering. De kinderen gaan dan naar de kindernevendienst in het ‘Vlot’. Daar lezen ze uit de bijbel, denken samen na, zingen, bidden, knutselen, lachen, luisteren, … Meer informatie over de kindernevendienst vind je op deze pagina.

De kinderen komen een 6-tal keer in kleine groepjes samen bij een gelovig gezin.

Ze steken ook de handen uit de mouwen! Zo gaan ze met hun groepje op een woensdagnamiddag een leuke activiteit doen met bejaarden uit het Woonzorgcentrum Milsenhof tegenover de kerk. En ze schrijven kerstkaarten naar mensen in eenzaamheid.

De hele groep bereidt zich voor op de grote dag tijdens een dauwtrap in het Mechels Broek.

De vormselcatechese – concreet

Het gezin:

 • Minstens eenmaal per maand  deelnemen aan de zondagsviering met nevendienst om 10u
 • Een catechesemoment op zondag na de viering (“catechese op zondag”)
 • Een zangmoment
 • Bijzondere vieringen: naamopgave, Kerstmis, Lichtmis, Pasen, viering na de dauwtrap en dankviering, aswoensdag

De ouders:

 • Twee ouderavonden, met een stukje vorming en veel informatie
 • Een klein concreet engagement: praktisch of inhoudelijk

De kinderen:

 • Startdag
 • Een zestal bijeenkomsten gezinscatechese in kleine groep
 • Eén animatie-activiteit op woensdagnamiddag in het wzc Milsenhof
 • Kerstkaarten schrijven voor zieken en gedetineerden
 • Doe- en leesopdrachtjes in de Goede Week
 • Dauwtrap
 • Oefenmoment voor de vormselviering

De vormselviering heeft plaats op de 4de zondag na Pasen om 11.30u.

Aanmelden voor de vormselcatechese kan rechtstreeks via ‘aanvraag inschrijving vormsel’ op deze locatie: Formulieren | Kerknet. De inschrijvingen voor het vormsel van het lopende jaar zijn mogelijk tot 30 september.

De kalender voor de vormselcatechese 2021-22 vind je hier.

Contactpersoon:
Zuster Ann Van Steenweghen
e-mail: 

gsm: 0472/480298