Het rust- en verzorgingstehuis Milsenhof is letterlijk de naaste buur van onze kerk ‘Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle’.

Doorheen de jaren zijn de parochiale contacten met het Milsenhof gegroeid! Tijdens het weekend  wordt er communie gebracht aan de inwoners die dat wensen… dit gaat steeds gepaard met een hartverwarmende babbel. Op een 5-tal topmomenten verzorgen we er een woord- en gebedsdienst. Een toegewijd groepje brengt dan een gebedsviering op maat bij onze oudere overburen.

Met enkele medewerkers onderhouden wij deze contacten, als het kan zelfs in coronatijd! We hopen altijd op meer helpers!

Ook de werkgroep vormselcatechese plant elk jaar enkele ontspanningsmomenten met de bewoners. Daar zijn ze ook heel blij en dankbaar voor!