Afscheid van Urbain Van Asch

Enkele dagen voor de herdenkingsviering van Bob Peeraer op 12 november 2023 (zie op onze website) overleed Urbain Van Asch. Van 1982 tot 2005 was hij dirigent van ons volwassenenkoor. Onder zijn leiding transformeerde het koor van kerkkoor naar een koor dat zich naast het verzorgen van eucharistievieringen ook focuste …