In de laatste lijn naar het Vormsel: de ouderavond en de dauwtrap

25 april – de tweede ouderavond De twee weken voor het Vormsel zijn een intense tijd voor ouders, vormelingen en catechisten. Op 25 april kwamen de ouders bijeen voor de tweede ouderavond. De vaste ingrediënten van zo’n avond zijn: terugblik op het afgelopen catechesejaar, inhoudelijke uitwisseling in kleine groep over …