Terug samen komen

Vanaf 1 oktober is het mondmasker niet langer verplicht tijdens erediensten, behalve in Brussel.

Het ministeriële besluit, gepubliceerd in het Staatsblad van 28 september, bevestigt wat eerder in de media verscheen: vanaf vrijdag 1 oktober vervalt, behalve voor het Brusselse Gewest, de mondmaskerplicht voor erediensten. Eerder was de verplichte social distancing (anderhalve meter) al opgeheven.

Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven wel verplicht.

Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.