Vieringen Goede Week

Met de viering van Palmzondag begon de Goede Week, waarin wij met onze gemeenschap terug zijn gegaan naar de laatste dagen van Jezus’ leven. Wij vierden Zijn intocht in Jeruzalem met groene palmtakken, als teken van onze hulde voor deze Koning. Geen Koning van de macht, maar één die solidair is met de lijdende mens.

Met Palmzondag wijdde Philip Debruyne s.J. de groene palmtakken achteraan in de kerk (foto: Bert De Leenheer)

Op Witte Donderdag hebben wij herdacht hoe Jezus tweeduizend jaar geleden met zijn leerlingen samen maaltijd hield. Ze vierden Pesach, het joodse paasfeest, feest van bevrijding uit de slavernij in Egypte. Op die avond brak Jezus het brood en deelde brood en wijn met zijn leerlingen. Ook wij kwamen samen met de andere gemeenschappen van onze parochie rond de tafel om te gedenken hoe Jezus zijn leven geeft en deelt: “Blijf dit doen om mij te gedenken”.   

Op Witte Donderdag stak Erika de 7 kaarsen aan op de Menora (foto: Johan Lenaerts)

Op Goede Vrijdag kwamen we samen, met woord en lied, in stilte en bezinning, om hulde te brengen aan Jezus van Nazareth, vervolgd, verraden, veroordeeld, omdat Hij voorrang gaf aan de mens boven de sabbat. Wij kwamen samen om nooit te vergeten dat de Gekruisigde in ons midden is. Wij hebben gewaakt en gebeden bij de kruisen van mensen vandaag.

Op Goede Vrijdag brachten we met onze bloemen hulde aan de kruisen van Jezus en het lijden vandaag (foto: Johan Lenaerts)

De Paaswake hebben we met de geloofsgemeenschappen van de Lieve-Vrouweparochie samen gevierd bij vuur, licht en water.
En wij mochten deel hebben aan het doopsel van Tjarda Goovaerts.

En met Pasen vierden we het feest van opstanding en leven, ook terug samen met veel kinderen.

In de Paasviering stonden we weer met velen, in het bijzonder ook kinderen, rond het altaar om elkaar de Vrede toe te wensen (foto: Johan Lenaerts)

Het was een heel intense week, waarin woord en muziek zo met elkaar verbonden waren.
Heel veel dank aan iedereen die deze vieringen mogelijk maakten. In het bijzonder het Onze-Lieve-Vrouwkoor dat elke viering zo muzikaal gedragen heeft, met verschillende werken die het voor de eerste keer in onze gemeenschap bracht. Zo werden de Paaswake en de Paasviering afgesloten met ‘Heal the world’, het lied dat ook werd gezongen door de Koorzangers voor Vrede en waarin we mogen dromen van een betere wereld voor iedereen, voor jou en voor mij….

2 reacties

  1. Dikke proficiat en dank aan alle medewerkers die gedurende het hele jaar de vieringen verzorgen en leven geven aan de gemeenschap.
    Sjaloom!

Reacties zijn gesloten.