Vormselcatechese op een nieuwe leest geschoeid

Het catechesejaar is van start gegaan. De kerk liep weer vol met een bonte bende kinderen en hun ouders. Op 16 oktober was het de startdag van de vormselcatechese en de inschrijving voor de eerste communie.

26 vormelingen vatten de voorbereiding aan van hun vormsel op 7 mei 2023. Die voorbereiding – de vormselcatechese – ziet er dit jaar wat anders uit. De vormselcatechese “kantelt in” in de nevendienst.

De lijn van de eerste communiecatechese wordt nu helemaal doorgetrokken tot het vormsel. Dat betekent dat de catechese voortaan plaats vindt op zondag in de viering en de nevendienst.

In de uitgangspunten van onze geloofsgemeenschap hebben we catechese als volgt omschreven: “We versterken elkaar om te groeien in geloof. We gaan met zijn allen de geloofsweg, in het bijzonder met jonge gezinnen, kinderen en jongeren”.

Catechese gebeurt vanuit het hart van de geloofsgemeenschap: op zondag, als we samen komen rond het Woord en de Tafel van Jezus. Catechese wordt gedragen door de hele geloofsgemeenschap.

We nodigen de gezinnen uit om minstens eenmaal per maand op een zondag naar keuze naar de viering te komen. En terwijl de ouders de viering in de kerk bijwonen gaan de kinderen naar de nevendienst. Zij horen hetzelfde Woord klinken maar in eenvoudige woorden en ze gaan er creatief mee aan de slag, met spel, met denk- en uitwisselingsvraagjes, vanuit hun leefwereld en ervaringen.

De vormelingen zijn al heel vertrouwd met deze aanpak vanuit de eerste communiecatechese. Ook al heeft de hele nevendienst twee jaar on hold gestaan door corona, onze nieuwe vormelingen wisten allemaal heel goed hoe een nevendienst verloopt.

Op de startdag maakten ze kennis met de catechisten en leerden ze elkaar spelenderwijs kennen. Ook  Teofil kwam langs. Met hem zullen ze de verhalen over Jezus, opgeschreven door zijn vriend Lucas, gaandeweg ontdekken.

Vier verdiepende thema’s

Catechese gebeurt niet langer in kleine groepjes bij de catechist thuis. Maar een deel van de catechese gebeurt wel thuis, in het gezin van de vormeling.  Vier verdiepende thema’s zijn in een filmpje verwerkt: het doopsel, de grote vraag wie God is en welke namen Hij (of Zij) heeft, Gods grote droom voor de wereld, vergeving en Gods barmhartigheid. Het filmpje vertrekt van een Bijbelverhaal en maakt de vertaalslag naar het eigen leven. Met opdrachtjes en vragen worden de kinderen en de ouders uitgenodigd om samen in gesprek te gaan. De filmpjes zijn gemaakt in coronatijd als een manier om catechese verder te laten gaan. We kregen positieve feedback van ouders: ze werden uitgedaagd tot gesprekken met hun kinderen over onderwerpen waar ze anders niet zo gemakkelijk zouden toe komen.

En verder staan nog meer activiteiten op de jaarkalender van de catechese. De handen-uit-de-mouwen namiddag met de ouderen in het Milsenhof, die altijd op veel enthousiasme kan rekenen zowel bij de kinderen als bij de ouderen En ook twee activiteiten die vormelingen over de muur van de eigen geloofsgemeenschap laten kijken: de tocht met het Vredeslicht vlak voor Kerstmis en de Missiodag met alle vormelingen van het bisdom.

En dat wij een zingende kerk zijn, daar hebben de vormelingen op de startdag enthousiast aan mee gedaan. Samen met de eerste communicanten zongen ze het arklied  op de trappen voor het altaar na de communie. Later op de startdag hebben vier vormelingen die in het koor zingen laten horen hoe mooi de vormselliederen klinken:  prachtig!

We hebben allemaal veel ‘goesting’ om erin te vliegen!

Chantal

Bron: artikel in Kerk en Leven – editie Lieve-Vrouweparochie Mechelen