Kerstmis 2023 in Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle: intens en bijzonder.

Kerstmis werd in 2023 in onze gemeenschap, zoals op vele plaatsen, op een bijzondere wijze beleefd tegen de achtergrond van oorlog. Ook Maria en Jozef, uit de stad Nazareth, waren in tijd van oorlog en geweld op weg naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten. Daar werd in alle eenvoud Jezus geboren, een vluchtelingenkind. Vandaag brengen deze namen ons naar oorlogsgebied: naar Israël en de Palestijnse gebieden.

Kerstvieringen

De oorlog in Oekraïne inspireerde dit jaar Jeroen Keymeulen, dirigent van Vokalis tot het kiezen van nieuw repertoire voor de kerstwake, waarvan ‘Ukrainian Alleluia’ van Craig Courtney een toegankelijk, eenvoudig en sfeervol werk is, dat meteen naar het hart grijpt. Zo ontstond het idee om ALLELUIA als centraal thema te nemen voor de kerstwake.

In de kerstwake en ook in de nachtviering zongen Vokalis en Koraal. De middernachtmis werd voorgegaan door pastoor Jan samen met Lieve Jageneau en Hugo De Cleyn.

Op kerstdag zongen Maxi-Kolor, Koloriet, Koraal en Vokalis onder leiding van Jeroen Keymeulen en Elke Vandenbogaerde, begeleid op orgel en elektrische piano door Wieland Claes. Voorganger was pater Philip Debruyne s.J. samen met Zr. Ann en Maarten De Strycker. In deze viering waren kinderen talrijk aanwezig. Voor de kinderen tot het vierde leerjaar was er een nevendienst.

We hebben in deze vieringen onze hoop uitgesproken op een nieuw begin, op vrede. Het adembenemend verhaal van een klein mensenkind, dat wij in onze omgang met mensen, in de schoot van onze gemeenschap, opnieuw wilden laten geboren worden en zichtbaar laten worden in ons dagelijks leven.

Kerstwensen in 17 talen!

De nacht- en de dagviering werden afgesloten met het uitspreken van de kerstwens in 17 talen, waar onder het Oekraïens, het Russisch, het Hebreeuws en het Arabisch. Ook kregen de aanwezigen na de viering een kaart met kerstwensen van onze gemeenschap en met woorden van Kris Gelaude: Het  wonder van de menswording gebeurt:

(…) Waar grootmoedig een stap wordt gezet,
en nog één en nog één,
naar verzoening en eindelijk vrede.
Het kind van de hoop
wordt steeds weer herboren uit mensen.
God, wat een wonder.

En de nieuwe verlichting brandde met kerstmis in onze kerk.

Het was bijzonder fijn dat met kerstmis de nieuwe verlichting in onze kerk grotendeels brandde. We waren onder de indruk van het licht, in het bijzonder van de museale verlichting van het schilderij van Rubens en het hoogaltaar. In januari wordt ze verder afgewerkt.

We zijn dankbaar om zoveel mensen die de kerstvieringen in onze gemeenschap mogelijk maakten! En in het bijzonder voor onze koren en hun dirigenten en organist, die op indringende, diverse en muzikaal hoogstaande wijze de kerstmuziek brachten.

Tekst: Guido Knops

Foto’s: nachtviering: Bert De Leenheer – dagviering: Johan Lenaerts