Afscheid van Urbain Van Asch

Enkele dagen voor de herdenkingsviering van Bob Peeraer op 12 november 2023 (zie op onze website) overleed Urbain Van Asch. Van 1982 tot 2005 was hij dirigent van ons volwassenenkoor. Onder zijn leiding transformeerde het koor van kerkkoor naar een koor dat zich naast het verzorgen van eucharistievieringen ook focuste op concerten, plaatopnames en nadien cd-opnames, buitenlandse reizen en veel meer. Op zijn begrafenis in de aula van Mechelen konden we de liederen beluisteren van de CD ‘Blijf mij nabij’ die hij samen met Cantus Amici opnam. Zijn imponerende en muzikale dirigeerstijl zal vele koorzangers bijblijven. Bedankt voor al die prachtige muzikale momenten, Urbain! 


(Met dank aan Annemie Lamon)