Nieuwjaarsviering 2024: Drie Koningen brachten hoop in de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle!

De eerste zondag van januari 2024, feest van de Openbaring,  was HOOP het thema waarmee wij in het kielzog van de drie koningen zochten naar andere wegen op weg naar het Rijk Gods.

Na een jaar waarop het wereldtoneel veel ellende had geboden richtten wij ons op de meest bescheidene van de Goddelijke deugden: niet Geloof of Liefde, maar de Hoop. We verwezen naar de woorden van Vaclav Havel: “Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet ‘voorspellen’ of ‘vooruitzien’. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is ergens voor werken omdat het goed en zinvol is, ongeacht de afloop of het resultaat.”

Myriam en Guido noemden in een kleine dialoog punten van hoop voor onze gemeenschap. In het afgelopen jaar waren dat o.a. de ontmoetingsdag op 24 september, de herdenking van Bob Peeraer op 12 november, de opname van de bewoners van Borgerstein/Lange Nieuwstraat in onze gemeenschap en het project ‘Raak aan’ dat verder vorm kreeg.

Voor de toekomst zijn tekenen van hoop dat onze jonge mensen elkaar zoekend ontmoeten onder de naam PLUSpunt. Het engagement en de durf die ze tonen, is een boodschap van hoop. Dat ze samen op weg gaan, biedt perspectief maar zeker ook uitdagingen. En dat het koor, dat elke week de viering opluistert, nadenkt over hoe ze dit willen blijven vorm geven, brengt uitdagingen mee en is niet evident, maar het engagement dat ze hierin opnemen om dit traject te gaan, getuigt van hoop. Ook zoeken we naar meer inbreng van onze mede-voorgangers en dat meer vorm wordt gegeven aan gemeenschapsvieringen – de naam die wij willen geven aan de gebedsvieringen zonder priester.

Pastoor Jan haalde de beroemde versregel aan die Dante gebruikte bij het binnengaan van de Hel: “Gij die hier binnentreedt: laat alle hoop varen”. Jan draaide hem om en zei dat de Hoop voor ons even niet alleen het kleine zusje van Geloof en Liefde was, maar juist de grootste van de drie – wij scheppen hoop bij het samenzijn in onze kerk!

Op de aansluitende receptie konden de vele kerkgangers elkaar een gelukkig, vredig en gezegend 2024 wensen!

Met dank aan Rogier.

De foto’s zijn van Johan Lenaerts.