Nevendienst brengt veel jeugd in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

De regelmatige bezoeker van onze vieringen ziet het elke zondag: bij het begin ervan wordt onze jeugd uitgenodigd om mee te doen in de nevendienst en bij het Onze Vader duikt die jeugd weer op om mee te bidden in een kring om het altaar. Dat brengt meer vertier en leven in onze kerk en zorgt er ook voor dat de fakkel van het geloof wordt doorgegeven. Aan de kinderen én aan hun ouders.

Maar wat gebeurt er nu precies in die nevendienst? Daar hebben de meeste kerkgangers geen idee van. Reden om Sebastiaan De Samblanx, een van de begeleiders van de nevendienst om uitleg te vragen.

Sebastiaan en Willemien zijn de ouders van drie kinderen die meedoen: Isaak van negen, Korneel van zeven en Jasmijn van vijf jaar. Het gezin kwam zes jaar geleden in Coloma wonen en zocht meteen contact met onze kerkgemeenschap. Sebastiaan werd er vrij snel door An Volckaert gepolst of hij niet wilde meedoen als catechist bij onze nevendienst, die inmiddels ARK was gedoopt.

ARK: dat is ook de grote houten boot die staat links bij de hoofdingang van onze kerk. Sebastiaan legt uit: dat is het punt waar de kinderen die meedoen een pasje krijgen in de kleuren van de regenboog. Die zag Noah uit het boek Genesis immers toen de zondvloed voorbij was.

En het ARK-lied luidt ook: ‘kom, ga je mee met Noah in de boot? Er is plaats genoeg, want hij is reuzegroot!’

Visjes en Vlot

De nevendienst kent twee groepen volgens leeftijd: de jongsten – van vier of vijf tot en met zeven jaar heten de VISJES en de wat oudere kinderen van acht tot en met twaalf jaar noemen zich het VLOT. Zo is er plek voor alle kinderen van kleuter- tot lagere school.

Bovendien, zegt Sebastiaan, is sinds kort zowel de catechese voor eerste communie als die voor het vormsel opgenomen in de nevendienst. Zo heeft de ARK heel wat passagiers gekregen die bijna elke zondag aan boord gaan. Ze doen dat normaal in de weekkapel achter de sacristie en in de ruimte eronder, maar nu de weekkapel wordt verbouwd komt de nevendienst bijeen in de pastorie.

Wat doen de kinderen van de ARK? Ze krijgen iets te horen uit de Bijbel, als het kan uit de lezingen die bij de zondag horen, ze zingen en bidden, ze knutselen en tekenen. Dat iedereen zich er thuis voelt – daarvoor zorgt een team van begeleiders, onder wie dus Sebastiaan.

Zo zijn er veel vrijwilligers die zich engageren voor de ARK. Ze komen regelmatig bijeen om de krijtlijnen van de komende nevendiensten uit te zetten. Het ARK-team biedt zo een prachtig kader aan voor onze jongeren.

Wij ouderen, die de kinderen in de viering zien gaan en komen, weten nu wat in die nevendienst gebeurt en zijn dankbaar voor de inzet van al die vrijwilligers.

Meer informatie over de nevendienst is te vinden op: https://onzelievevrouwoverdedijle.be/index.php/catechese/aanbod-voor-kinderen/nevendienst/

Met dank aan Rogier voor het artikel dat eveneens verschijnt in het Parochieblad van 14 februari 2024.