Over vormelingen als influencers van de heilige Geest?

Begin maart, de vierde zondag voor Pasen was het een gezellige drukte in de kerk en gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-Over-de-Dijle. De vormelingen en hun ouders waren namelijk te gast voor een vormselcatechese waar de heilige Geest centraal stond.

Neen, dit is geen artikel over influencer Acid, recent in de media omtrent de Reuzegom. Of ook niet over Celine & Michiel of kortweg CEMI, ongetwijfeld gekend bij je (klein-)kinderen of de tieners in je buurt. Als zogenoemde influencers hebben zij veel invloed op hoe jongeren denken en wat ze doen. Of dat goed of minder goed is laat ik in het midden. Dit artikel gaat echter wél over hoe door ‘goed doen’ anderen kunnen inspireren of ‘vrede’ brengen.

Het was voorganger en Scheutist Jan Reynebeau die in zijn homilie over de brief Paulus aan de Christenen van Efese, Jezus een ‘influencer’ van zijn tijd noemde. In tijden van licht en donkerte, keuzes tussen goede en minder goede of slechte daden, kunnen we gered worden, omdat we ons laten inspireren door Jezus. Dat was niet alleen zo voor de Christenen van Efese, maar is ook nu nog brandend actueel.

Vormselcatechist Kristof gaf in de viering, op de jaarlijkse actie-inzameldag van Broederlijk Delen meer uitleg over het project dat gesteund wordt in DR Congo. Een land met meer dan 110 miljoen inwoners, een oppervlakte net groter dan half Europa en 70% van de bevolking die onder de armoededrempel leeft. Met de hulp van Broederlijk Delen verenigen jonge boeren, waaronder ook veel boerinnen, zich in boerenbeweging CONAPAC om eigen landbouwgrond (terug) te verwerven uit staatshanden. Samen laten ze hun stem horen en zetten ze in op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw en op herbebossing, als tegengewicht naar de agro-industrie die de overhand haalde in het land. Een inspirerend voorbeeld van samen ‘goed doen’ dat steun verdient.

Na de viering gingen de vormelingen en hun ouders op zoek naar wie of wat de heilige Geest nu precies is. Catechist Chantal nam ons gedreven mee in de verschillende namen van God, zoals Vader, de Zoon, God als mensen, maar ook de heilige Geest als een kracht die mensen in beweging zet.

We lieten dan samen – letterlijk – een wave of golf van adem door de kerk rollen! Want adem is een van de 4 symbolen om de heilige Geest voor te stellen. Naast ook de wind als duwtje in de rug en het vuur als de moed om het verhaal van Jezus uitdragen. Het vuur en de moed, zoals in de bijbel de apostelen met Pinksteren kregen, maar misschien ook voor de vormelingen om ‘influencer’ te zijn van het goede. Met het vierde symbool, de duif, gingen we daarna in kleine groepjes aan de slag. De vormelingen en hun ouders vouwden een duif en schreven er een van de 9 vruchten van de heilige Geest op: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Met de mooi geknutselde duif en woorden als liefde, vrede, vriendelijkheid, …op de schouder of in de vlechten of haren gespeld, verlieten de vormelingen in spe die zondag de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Toch een beetje als influencers van het goede …


David, papa van vormeling Rut


Foto’s en filmpje: Jos Mariën