1 november – Allerheiligen

  1. “ ’t Is weer de tijd van het jaar waarin een soort weemoed ons overvalt. In deze korte en vaak ook donkere dagen stappen we even uit de TGV van het leven om met aandacht te verwijlen bij hen die onzichtbaar met ons meereizen, in onze herinneringen, in ons gemis. Mensen die ons zeer nabij waren, geliefden die onze dagen kleurden, en er nu niet meer zijn. We plaatsen bloemen op hun graf, steken een kaarsje aan bij hun foto, en worden stil. Dankbaar, misschien ontredderd omdat het verdriet en de pijn blijven duren. Omdat er geen hoop overblijft op een nieuwe en levende band met hen. Ons leven loopt net als dat van wie ons voorgingen, op de dood uit. Point final.

Het feest van Allerheiligen biedt echter een ander perspectief. Het vertelt ons dat er leven is ondanks de dood. Het viert dat wat in het leven geheiligd werd, bij God toekomst heeft. Alle leven is geborgen in Gods schoot waaruit het ooit is voortgekomen en ook weer terugkeert.” (Uit Preek van de week, Antoinette Van Mossevelde, Dominicus-Gent, 1 november 2021).

We gedenken op maandag 1 november, Allerheiligen om 10 uur de overledenen van onze gemeenschap van 2020 en 2021 waarvan de uitvaart in onze kerk heeft plaats gehad:

  • In de maanden oktober 2019 tot september 2020 namen we afscheid van Pierre Keuleers, Tony Deckers, Marie-Jeanne Delaforterie, Marie-Louise Minten, Liliane Geerts, Maxima Rodriguez, Pol Janssens, Elisabeth Goubin en Ludwig Claes;
  • In de maanden oktober 2020 tot oktober 2021 namen we afscheid van Jeanine Ceulemans, Maria Heyvaert, Magda Baes, Willy Pypen, Alfred Van Butsel, Bob Peeraer, François De Graef, Philomena Tierens, Théo Nelissen, Justina Verbist, Julien Pans, Ha van Cuong en Simonne Jacobs.

Voor hen steken we een kaarsje aan bij het noemen van hun naam.

Na de viering mogen de families het gedachteniskruisje mee naar huis nemen.

Deze viering zal om 10 uur rechtstreeks te volgen zijn op YouTube Kerk in Mechelen.