Allerheiligen 2021

“Het feest van Allerheiligen vertelt ons dat er leven is ondanks de dood. Het viert dat wat in het leven geheiligd werd, bij God toekomst heeft. Alle leven is geborgen in Gods schoot waaruit het ooit is voortgekomen en ook weer terugkeert.” (Uit Preek van de week, Antoinette Van Mossevelde, Dominicus-Gent, 1 november 2021).

Op maandag 1 november, Allerheiligen om 10 uur hebben we de overledenen van onze gemeenschap van 2020 en 2021 waarvan de uitvaart in onze kerk heeft plaats gehad, herdacht:

  • In de maanden oktober 2019 tot september 2020 namen we afscheid van Pierre Keuleers, Tony Deckers, Marie-Jeanne Delaforterie, Marie-Louise Minten, Liliane Geerts, Maxima Rodriguez, Pol Janssens, Elisabeth Goubin en Ludwig Claes;
  • In de maanden oktober 2020 tot oktober 2021 namen we afscheid van Jeanine Ceulemans, Maria Heyvaert, Magda Baes, Willy Pypen, Alfred Van Butsel, Bob Peeraer, François De Graef, Philomena Tierens, Théo Nelissen, Justina Verbist, Julien Pans, Ha van Cuong en Simonne Jacobs.

Voor hen staken we een kaarsje aan bij het noemen van hun naam.

Na de viering hebben de families het gedachteniskruisje mee naar huis genomen.

De viering is opnieuw te bekijken op YouTube Kerk in Mechelen