Nieuw kazuifel in éénklank met het altaar.

Zondag 24 oktober is pastoor Jan voorgegaan in een nieuwe eigentijdse kazuifel. Hij is helemaal in éénklank met de gouden vis op het altaar en geïnspireerd door het schilderij De wonderbare visvangst van P.P. Rubens.

Het verhaal begint bij de droom van de werkgroep ‘Raak aan en laat je raken’ om, als vierende gemeenschap,  met de vele mooie kunstvoorwerpen in onze kerk in dialoog te gaan en er zo hedendaagse toetsen aan toe te voegen.  Dit hele project kreeg de steun van Space for Grace.
Het idee om de vis van het altaar te vergulden, was naast de herontdekte muurschildering en Rubenstriptiek, een mooie aanzet om altaar en het nieuwe eigentijdse kazuifel als één geheel te zien.

Nicholas Stolarczyk (°Tours, FR, 1992), een Frans textielontwerper, kreeg de opdracht na selectie om een kazuifel te ontwerpen. Hij  woont en werkt in Brussel en is alumnus van La Cambre Brussel, een textielopleiding met internationale weerklank, waar hij nu assistent voor de textielopleiding is. Opgegroeid op het platteland, in de Touraine (Frankrijk), is hij in zijn werk sterk geïnspireerd door de natuur, haar mysteries of haar eenvoudige en complexe schoonheid. De vloeiende, geschilderde, gouden lijnen vormen een fries van golven met enkele vissen langs de randen van de zijden kazuifel. Gouden borduursel verrijkt dit kleed heel subtiel.

Sinds onze selectie van Nicolas groeit zijn curriculum alsmaar aan. Reden waarom hij iets meer tijd vroeg om de kazuifel te realiseren. Hij is één van de vijf ontwerpers die in het Hortamuseum in Brussel een kamer heeft aangekleed met eigen ontworpen behangpapier….. Deze expo, die loopt tot 14 november, is bijzonder fascinerend. Zie: http://www.hortamuseum.be/uploads/pdf/2021-09-Presse_NL.pdf

De geloofsgemeenschap werd geraakt en omarmde de nieuwe kazuifel met een warm applaus.