Onze kosters verzorgen het kader van alle vieringen

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is een prachtig erfstuk van onze voorouders, maar zij is tegelijk het gebouw waarin onze gemeenschap samenkomt voor gebed en voor vieringen.

De vele vrijwilligers waarop wij mogen rekenen zorgen ervoor dat die vieringen doorleefd, warm en uitnodigend zijn. Meestal is wat zij doen zichtbaar: zo zijn er de mensen die mede voorgaan, de lectoren, de acolieten en het koor.

Een groep vrijwilligers die veel werk verzet dat wat minder opvalt is het team van de kosters. Onze kerk had in het alweer verre verleden een koster in dienst, maar al geruime tijd wordt de kostertaak door vrijwilligers behartigt. Met dit artikel willen wij hen die meestal achter de schermen werken voor het voetlicht halen.

Op het ogenblik zijn er zes kosters-vrijwilligers. Ann H., Guido F., Luc, Paul, Walter en sinds kort ook Philippe, zijn gemotiveerd voor deze taak. Ze hebben ook de handigheid en een zekere technische kennis om het kosterswerk te  verrichten. We vroegen Paul en Luc wat daarbij komt kijken.

Natuurlijk staat de verzorging van de zondagsviering centraal. Paul legt uit hoe dit werkt: bij toerbeurt zorgt een lid van het team een uur voor de viering dat de verlichting werkt, de kaarsen zijn ontstoken, de kelken met hosties klaarstaan en, indien vereist, wijwater, palmtakken of wierook beschikbaar is. Ook wordt gecontroleerd of de automatisch aangestuurde verwarming goed functioneert.

Voor het luiden van de klokken is een program opgesteld door Luc en technicus Michel Ruythooren: ze worden op afstand bediend. Het kostersteam zorgt ook voor de bevoorrading van kaarsen: zo wordt ook de Paaskaars tijdig besteld. Luc, die het team vertegenwoordigt in onze pastorale ploeg, vertelt over het probleem van de geluidsinstallatie in onze grote en gehorige kerk, waarin de akoestiek niet meewerkt. Zowel op het altaar als op de plaatsen voor de lectoren en de medevoorgangers staan vaste microfoons en soms willen voorgangers ook een ‘lopende’ micro. En dan moet alles ook achterin de kerk goed hoorbaar zijn. Er wordt nu door de kerkfabriek gewerkt aan een oplossing.

Naast de zondagsvieringen zijn er ook speciale bijeenkomsten en vieringen die extra werk en aandacht vragen. Zo zijn er de uitvaarten, waarbij de kosters zorgen voor de inrichting en desgewenst ook voor de lezing(en). In overleg met de familie en de begrafenisondernemer wordt muziek verzorgd. Paul vertelt: “wij proberen te zorgen dat de muziek en het verdere programma zo stemmig mogelijk wordt gebracht, maar voorop staat de wens van de familie: kosters oefenen geen censuur uit! Soms levert dat iets verrassends op, zo was er onlangs muziek van Led Zeppelin in onze kerk te horen, maar die had beslist een gewijde klank”.

Dopen zijn er tegenwoordig vaak in aansluiting met de zondagsviering; ook dan doen de kosters hun werk, door het klaarzetten van het wijwater en de inrichting om de doopvont.

Wat vroeger een beroep was wordt nu, niet minder professioneel, gedaan door het team van zes vrijwillige kosters. Wij kunnen hun, vanuit onze gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle alleen maar dankbaar zijn voor hun inzet door de jaren heen!