Vastenconferentie van Karel Malfliet, verantwoordelijke Ecokerk

De encycliek Laudato Si van paus Franciscus uit 2015 is voor Ecokerk hèt referentiedocument. De rode draad hierin is de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme die moeten samengenomen worden in een integrale ecologie.

Tijd voor schepping. Een toekomst voor de aarde en haar bewoners is de titel van de vastenconferentie van de Mechelse parochies op 31 maart om 20 uur. Ze zal online te volgen zijn en blijft nadien ook beschikbaar via YouTube Kerk Mechelen. Zij geeft ons stof tot nadenken en handelen.

Een integrale ecologie zoals Laudato Si ze voorschrijft kan ons aanzetten om deze vastenperiode nog bewuster door te komen en concrete toekomstplannen te smeden met de geloofsgemeenschappen overal te lande!