STILTE IN ELKE MENS

Bisschop van Gent en monnik Lode Van Hecke spreekt op donderdag 12 mei om 20 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle over STILTE IN ELKE MENS.

Het stadsfestival ‘Zinderende Stilte’ in Mechelen peilt naar onze relatie tot stilte en kijkt o.a. naar de betekenis van stilte in de kunst en in de mystieke traditie.

De Mechelse parochies werkten vanuit de christelijke traditie een stilteaanbod uit. In drie verschillende kerken laten we telkens een spreker horen voor wie de stilte een aparte betekenis heeft in zijn of haar leven: een slotzuster, een bisschop-monnik en een professor. De toegang is telkens gratis.

We zijn bijzonder blij dat bisschop Lode Van Hecke op donderdag 12 mei om 20 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle de tweede rede van de stilte houdt over Stilte in elke mens.

Zinderende stilte: levende stilte. Een noodzaak, maar ook een rariteit. Hoe kom je er toe? Stilte kan ook een leegte zijn, en zelfs een wonde. Geneesbaar? En waar is God in dat alles?…

Bisschop Lode Van Hecke

Bisschop Lode is trappistenmonnik van de cisterciënzerabdij van Orval, waar hij van 2007 tot 2019 de abt was. Voordat Van Hecke in 2007 tot abt gekozen werd, was hij er onder meer prior en gastenbroeder. Ook was hij econoom en directeur van de aan de abdij verbonden bierbrouwerij.

Die avond zal Kardinaal Jozef De Kesel de nieuwe ambo of lezenaar ‘inlezen’, die gecreëerd werd door Bart Callebaut, vormgever in het kader van het project Raak aan en laat je raken, met de steun van Space for Grace. Dit is het initiatief van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) dat een positieve en dynamiserende bijdrage wil leveren aan geloofsgemeenschappen in de Kerk in Vlaanderen.

De derde rede van de stilte is op 9 juni. Dan spreekt Johan Verstraeten, emeritus professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven, over Stilte in leiderschap in de Sint-Pieter-en-Paulkerk, Veemarkt, Mechelen.

Zr. Katharina, abdis van de Trappistinnenabdij in Brecht hield op 21 april de eerste rede over Stilte in gemeenschap, vanop de preekstoel in de Begijnhofkerk. Stilte als afwezigheid van spreken, stilte om te bidden, stilte in de geest.