Tweede rede van de Stilte en inlezing van de nieuwe ambo

Donderdag 12 mei zette de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen haar deuren open voor Bisschop Lode Van Hecke, bisschop van Gent. Een mooi gevulde kerk mocht luisteren naar zijn inspirerende woorden over de stilte, die zindert in elke mens.

De link naar deze lezing vind je hier:  https://www.kerknet.be/bisdom-gent/inspiratie/bisschop-lode-van-hecke-over-zinderende-stilte-mechelen

Foto Johan Lenaerts

De reeks ‘De rede van de stilte’ is een initiatief van de Mechelse parochies in samenwerking met het CCV in het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen. Het kadert in het stadsfestival ‘Zinderende stilte’.

Foto Johan Lenaerts

Voordat bisschop Van Hecke op 12 mei zijn lezing over Stilte in elke mens hield in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk heeft kardinaal De Kesel de nieuwe ambo of lezenaar ingelezen. De lezenaar, op smaakvolle wijze in verguld metaal uitgevoerd, is een ontwerp van vormgever Bart Callebaut en maakt deel uit van het project Raak aan en laat je raken. Dit project wil nieuwe accenten leggen bij de inrichting van deze kerk: zo kwamen het vergulden van de vis (ichtus) op het altaarblok en de aanschaf van een kazuifel met vismotieven al tot stand.

De ambo is opgesteld naast het altaar; een tweede ambo met de Bijbel én een kleine ambo met een jeugdbijbel zullen ook een plaats krijgen in de kerk.

De kardinaal wees er in zijn inlezing op dat de ambo naast het altaar een wezenlijke functie heeft: pas als je geluisterd hebt naar Gods Woord kun je opgaan naar de tafel van de Heer en ter communie gaan. De lezenaar is niet zomaar een meubelstuk waar van alles gelezen en meegedeeld wordt: het gaat om Gods Woord en het is Zijn verlangen dat hij tot ons spreekt en wij luisteren. Kardinaal De Kesel vroeg ons bij zijn ‘inlezing’ van de ambo, dit niet te vergeten bij onze wekelijkse vieringen en ons te blijven herinneren dat wie naar dit Woord luistert niet doof en onverschillig zal zijn voor zijn medemens.
Lees de integrale tekst van de kardinaal hier.