Gebedsviering in het Milsenhof voor Pinksteren

“Zoals de leerlingen van Jezus op de eerste Pinksterdag zijn wij hier vandaag samen om Pinksteren te vieren”.

Met deze woorden werden de bewoners van het wzc Milsenhof verwelkomd op de gebedsviering!  

Rond hoogdagen en bijzondere feestdagen brengen wij mensen bijeen om samen te vieren. Wij, vrijwilligers van de parochie (het Milsenhof-team) in nauwe samenwerking met de animatrices van het Milsenhof.                                        

Een 40-tal bewoners volgden de Pinksterliturgie, hen op een toegankelijke manier gebracht. Samen luisteren naar het woord en de muziek, bidden en te communie gaan gaf vreugde in verbondenheid.

De deelnemers waren zo dankbaar en ook ons deed het deugd mensen gelukkig te zien.

15 augustus is het volgende hoogfeest! En tot dan brengen we ook elke week de communie bij de bewoners van het Milsenhof. Een momentje waar velen naar uitkijken.