AGENDA VORMSELCATECHESE 2023-2024

Wanneer ?  Wat ?Wie ?Waar ?
Dinsdag 3 oktober, 20u  1ste ouderavondOudersKloosterzaal OLV Hanswijk Raghenoplein 1B
Zondag 8 oktober, 10u-13.30uViering, gevolgd door startmoment catecheseGezin; startmoment: vormelingenKerk + Basisschool Ursulinen
Zondag naar keuze in oktober, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Week van 9 oktoberfilmpje onlineOuders en vormeling1-bij de Jordaan (doopsel)
Week van 23 oktoberCatechese in klein groepjeVormelingen5-Op het dak (verhaal van de lamme)
Zondag naar keuze in november, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Week van 6 novemberfilmpje onlineOuders en vormeling2-In de tempel (namen van God)
Zondag 3 december, 10uViering naamopgaveGezin  Kerk
Woensdag … , 14u–16uHelpen met de animatieVormelingWzc  Milsenhof, OLVkerkhof 11, Mechelen 
Zondag naar keuze in december, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Zaterdag 16 december, 17.45u-20uTocht met het Vredeslicht uit BethlehemOuders en vormelingKerk van Coloma
Zaterdag 24 december, 23.30u Zondag 25 december, 10u00Kerstviering Kerstviering met koorGezinKerk
Zondag naar keuze in januari, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Week van 8 januari 2024Catechese in klein groepjeVormeling3-In de synagoge (het Rijk Gods)
Week van 29 januarifilmpje onlineOuders en vormeling6-Onder een boom (God is barmhartig)
Zondag 4 februari, 10u  Viering Lichtmis; nadien zangrepetitieOuders en vormelingKerk – koorlokalen
Woensdag 14 februari, 19.30uAswoensdagvieringGezinKerk  
Zondag naar keuze in februari, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Week van 4 maartCatechese in klein groepjeVormeling7–Bij de stadspoort (lijden, dood en verrijzenis)
Zondag naar keuze in maart, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Zondag 10 maart, 10u-12uViering gevolgd door Catechese op ZondagOuders en vormelingKerk
Goede Week (vanaf 24 maart)Opdrachtjes per mailVormelingThuis
Zaterdag 30 maart, 20.30u of Zondag 31 maart, 10uPaaswake PaasvieringGezinKerk
Zondag naar keuze in april, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Dinsdag 30 april, 20u  2de ouderavondOudersKloosterzaal OLV Hanswijk Raghenoplein 1B
Zondag 5 mei, 7.15u-12u  Dauwtrap ; viering met kindernevendienst ; nadien zangrepetitieVormelingen; gezin; ouders en vormelingenIngang recreatiedomein de Nekker – Kerk – koorlokalen
Zaterdag 11 mei, 14.00u-16.30u  Oefenmoment VormselVormelingenKerk
Zondag 12 mei, 11.30u  VormselvieringGezinKerk
Zondag naar keuze in mei, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Zondag naar keuze in juni, 10uViering met kindernevendienstGezinKerk
Zondag 23 juni, 10u-13.30u  Dankviering, receptie; spel, lunchGezinKerk + basisschool Ursulinen