Ontmoetingsdag ‘Vuur werkt verder’ versterkt onze banden binnen de geloofsgemeenschap!

Zondag 24 september 2023 zal worden bijgeschreven in de annalen van onze geloofsgemeenschap! Op die prachtige nazomerdag troffen we elkaar in het mooie schoolgebouw van de gastvrije Basisschool Ursulinen aan de Groenstraat. We waren met zestig en dat aantal omvatte zeker drie generaties, van oud tot héél jong!

In de sportzaal sprak pastoor Jan het openingswoord van wat wij samen beleefden als een boeiende, verbindende en inspirerende dag. En het werd méér dan een openingswoord: Jan wees erop dat Jezus zelf ons had gezegd, vuur te brengen dat ons moest vervullen, maar dat ook tot tegenspraak zou leiden. Het gaat daarbij niet alleen om actuele schandalen waarmee wij worden geconfronteerd, maar ook figuren als Franciscus en Maarten Luther haalde hij aan om te tonen dat tegenspraak en verdeeldheid niet nieuw zijn. “Er is niets meer vanzelfsprekend aan christen zijn en aan christelijke gemeenschap vormen”, zei Jan, en hij voegde eraan toe dat teruggaan naar het verleden geen optie is voor de minderheidskerk die we zijn geworden. Jan vuurde ons aan om verder te gaan in het vormen van gemeenschap: deze ontmoetingsdag zag hij als een goede stap in die richting.

De integrale inleiding van pastoor Jan kan je hier lezen.

Twee gespreksronden

Er kwamen twee gespreksronden, onderbroken door een gezamenlijke lunch.

Voor de eerste ronde konden we een keus maken uit een bezoek aan de kerktoren, gesprekken over liturgie en over het uitbouwen van onze gemeenschap. Zo was er een gesprek over het Godsbeeld dat ieder heeft. Het bleek dat elke deelnemer van de groep een ander beeld had, maar dat ook bij ieder het beeld van de almachtige, strenge God had plaatsgemaakt voor dat van een God van liefde, die ieder van ons nabij is.

Bij de lunch in de schoolrefter konden we de posters bewonderen waarop de vele activiteiten van onze vrijwilligers kleurrijk zichtbaar werden. We konden elkaar beter leren kennen bij een broodje. We waren blij met het vrolijk gesnater van de tien jongsten die zich amuseerden aan een apart tafeltje.

In de tweede gespreksronde kon je horen wat de kerkraad doet aan het duurzaam maken van ons kerkgebouw, je kon in gesprek gaan over Goddelijke momenten, momenten waarop je iets kan ervaren van Dat- of Diegene die ons overstijgt, het Leven of de Liefde met een grote L, het Eeuwige, het Goede, het Ware en het Schone, elkaar ontmoeten rond de lezingen van de ‘dag’ of meer te weten komen over Impore vzw, het project in Rwanda dat we met onze gemeenschap steunen.

Het slotgedeelte

Na de twee gespreksronden of bezoeken oefenden we enkele liederen in voor de slotviering onder leiding van een enthousiaste en gedreven dirigent Jeroen Keymeulen. Daarna werden we getrakteerd op pannenkoeken, gebakken door de jonge generatie, die zich voortaan PLUSpunt noemen.

De lezingen in de viering gingen over het vuur dat de Heilige Geest ons bracht met Pinksteren en het vuur waarvan Jezus hoopte dat het in ons zou oplaaien. In het kader van de homilie brachten vijf aanwezigen kort verslag van wat ze deze dag hadden opgedaan. De kinderen deden verslag op hun manier: in de vorm van een banderol fel gekleurde tekeningen. Misschien gaven zij nog het beste weer wat wij allen hebben gevoeld: het vuur dat in ons brandde, en dat ons zal motiveren om nog meer samen te werken aan ons geloof, onze overtuiging.

Heel veel dank aan allen die deze dag mogelijk maakten, inhoudelijk, praktisch, voor of achter de schermen, maar in het bijzonder aan Myriam die de Ontmoetingsdag inspireerde en in goede banen leidde.

Met dank aan Rogier voor zijn bijdrage in Kerk en Leven, editie 4 oktober 2023, waarop we dit artikel baseren.

De foto’s zijn van Werner Jacquet, Guido Knops, Sebastiaan De Samblanx en Ann Horckmans