Beminde Parochianen…

In een nieuwe reeks ‘Beminde Parochianen…’ willen we een aantal mensen uit onze gemeenschap voorstellen. We trachten hiermee meer verbinding te scheppen en hopen op deze manier elkaar en de werking van onze geloofsgemeenschap beter te leren kennen.

In een eerste deel stellen we Johanna, Liesbeth en Frederik voor. Dit portretje staat in het teken van het doopsel.

Geniet met ons mee van deze bijdrage: