God is Liefde

Een persoonlijk getuigenis van Caroline Gijselinckx in de zondagsviering van 10 september 2023. Zondag 10 september was Philip Debruyne s.J. samen met Caroline voorganger in de viering. Het thema was God is Liefde. Als we ons leven richten op God dan richten we ons op de liefde, dan laten we …