Missionaire gemeenschappen komen er aan

Elizel van de Filippijnen, Berlaine van Congo, Jaya uit India, Chris uit West-Vlaanderen: vier zusters van de Jacht. Jerry van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Poulard uit Haïti, Jan uit ons land en later nog een confrater uit Brazilië: vier religieuzen van Scheut.  Deze vrouwen en mannen zullen binnen afzienbare tijd in Mechelen neerstrijken om hier, conform hun roeping en zending, twee missionaire gemeenschappen te stichten. 

In augustus gaan de zusters wonen op Nekkerspoel. Wanneer ze daar zijn thuisgekomen, gaan ze aanvoelen welk (sociaal en pastoraal) engagement ze op zich nemen.

De mannen van Scheut zullen eerst enige tijd intrekken bij de Jezuïeten op de Bruul. Jerry en Poulard, jonge dertigers, hebben hun theologische vorming achter de rug en lopen de komende maanden stage in onze stad. Overigens zijn de zusters zowel als de broeders reeds geruime tijd intensief Nederlands aan het leren in Leuven.

Ondertussen hebben zij al enkele bezoeken gebracht aan hun nieuw thuishaven.  Zo hebben zij het vormsel meegevierd in onze kerk op zondag 15 mei l.l.  De kardinaal ging toen voor. Samen met hem en met hen hebben we geluncht in de pastorie, waarna we een gesprek hielden rond de Zeven Uitgangspunten van de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.  Daarna zijn ze samen met pastoor Jan naar Leest getrokken, waar ze de jaarlijkse Scherpenheuvel-bedevaarders hebben opgewacht, annex gebedsmoment in de kerk daar.

We gaan deze medechristenen-die-van-ver-komen beter leren kennen. De eerste contacten waren bijzonder aangenaam, meteen al verrijkend en toekomstgericht. Met een open geest en een open hart willen ze onze stad en haar geloofsgemeenschappen leren kennen. Hun aanwezigheid mag bijdragen tot “leven in de brouwerij” – de brouwerij is in dit geval de kerk. Zij van hun kant voelen zich  welkom in Mechelen. Laten we hen de komende tijd met veel zuiders-zomerse warmte onthalen.  Verder nieuws volgt.