De Startviering werkjaar 2022-2023

Foto: Johan Lenaerts

Op zondag 4 september 2022 begonnen wij het nieuwe werkjaar van onze gemeenschap met de Startviering. Voor het eerst na de coronatijd werd dit begin weer “klassiek” gevierd, met de nevendiensten voor onze kinderen en met een receptie na afloop.

In de homilie ging Guido uitgebreid in op de vrijwilligersavond van onze gemeenschap op 24 augustus en de ideeën en voorstellen die toen geformuleerd werden.