Inspeling van het orgel na groot onderhoud

Op vrijdag 16 september om 20.00 u. zal Wannes Vanderhoeven, organist van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, het orgel van de kerk inspelen, na een groot onderhoud dat meer dan twee jaar heeft geduurd. Ook het koor Vokalis, onder leiding van Jeroen Keymeulen treedt op. Bovendien zijn er momenten van samenzang en wordt na afloop een drankje aangeboden.

Het orgel in Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is in feite een modern orgel, daterend uit de periode 1958–1968. Bij de bouw is wel gebruikgemaakt van oud, nog bewaard materiaal en van de orgelkast met zijn barokke fronton uit 1669.

Groot onderhoud orgel 2019-2021

Dit pijporgel kreeg jaarlijks een klein onderhoud waarbij kleine herstellingen gebeurden en gestemd werd. Maar het was tijd voor een groot onderhoud: slijtage, stof in het orgel, houtworm richtte schade aan en lederen onderdelen moesten vervangen worden. Er werd geopteerd voor een groot onderhoud en een beperkte technische optimalisatie om de bedrijfszekerheid te verhogen en de onderhoudskosten in de toekomst te beperken. Het werd geen restauratie naar het originele hoog-barokorgel van Bremser uit 1669 omdat dit de begeleiding van de samenzang en de koorzang, en het spelen van modernere orgelliteratuur zou bemoeilijken.

Tijdens de onderhoudswerken bleek dat in de jaren zestig minderwaardige materialen werden gebruikt, zoals berkenmultiplex dat heel gevoelig is voor houtworm. Verder hadden drie tongwerkregisters last van tinpest en waren na een kortsluiting een 300-tal transistoren stuk. Dankzij nieuwe technologie kon het orgel geoptimaliseerd worden.

Bij de inspeling zal Kristof Volckaert, die namens de Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie, de coördinatie van de werkzaamheden heeft verzorgd, toelichting geven bij de uitgevoerde werken. Ze stonden onder leiding van Consultare orgelbouw uit Ammerzoden (Gelderland, NL) dat samenwerkte met een aantal zelfstandige vaklui.

Voor de financiering van de grote onderhoudswerken kon de Kerkfabriek rekenen op een investeringsbudget van de stad Mechelen.

De inspeling van het orgel

Wannes Vanderhoeven brengt o.a. een improvisatie op orgel en een demonstratie van de klankkleuren van het orgel. Het koor zingt o.a. Sicut Cedrus van J. Van Nuffel met orgelbegeleiding. En we sluiten af met een veelkleurige samenzang van Alles wat adem heeft van A. Oomen.

Van harte welkom op dit concert, dat wordt georganiseerd door de Kerkfabriek met steun van de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

De toegang is vrij en uw bijdrage heel welkom!