Homilie tijdens de nieuwjaarsviering – 15 januari 2023

In deze eerste maand van het nieuwe jaar wensen we elkaar steevast het allerbeste. Maar we kijken als gemeenschap ook graag vooruit. Wat maakt dat we hier vuur vinden? En wat kunnen we doen om samen verder zoekend op weg te blijven gaan?

Foto: Johan Lenaerts

De lezingen van vandaag zetten ons alvast op weg. Jesaja beschrijft hoe de Messias, Jezus zich vervuld zal weten door Gods geest en van daaruit leven zal geven. Ook vandaag nog, aan ieder van ons.

Het doopsel van Jezus herinnert ons aan ons eigen doopsel waar wij, door onze ouders het engagement aangingen om als Christen te leven en lief te hebben.  Om de boodschap van Jezus te verkondigen en verder te laten leven, ook in onze gemeenschap én in deze tijd. We worden expliciet uitgenodigd om als gemeenschap samen verder zoekend op weg te gaan.

Stel dat wij Jezus zich zouden laten onderdompelen in onze gemeenschap, zoals hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan, wat zou hij hier dan vinden? Wat formuleerden we zelf tijdens de vrijwilligersavond in augustus? Als vrijwilligers werden we die avond uitgedaagd om aan elkaar te vertellen waar en wanneer wij in OLV o/d Dijle (het) vuur hebben gevoeld en hoe we het verder willen brandend houden.

 • De kracht die dit kerkgebouw uitstraalt, doet ons stil vallen en tot rust komen. We voelen er ons toe aangetrokken, we komen hier graag.
 • Wat ons erg raakt is dat we ons hier telkens opnieuw welkom weten. Heel expliciet bij het onthaald worden, met een woord, een glimlach, een hartelijk welkom! We komen hier thuis en voelen ons gedragen. Er is een grote openheid voor elkeen; verschillende meningen mogen hier klinken.
 • We vieren elke zondag samen rond het woord en het delen van het brood, en houden van die continuïteit. Het geeft een ritme, een bepaalde kadans. En tegelijkertijd omarmen we de diversiteit van de voorgangers en de medevoorgangers, de afwisseling tussen zondagsvieringen en  gemeenschapsvieringen.
 • De vieringen raken door hun zinvolheid en laten het vuur werken door de dynamiek tussen stilte, woord en zang. We appreciëren de kwaliteit van de woorden die hier klinken en de liederen die gezongen worden. De homilies klinken sterk en uitnodigend; ze zetten aan tot nadenken en tot delen met elkaar. De toenemende aandacht voor stilte wordt erg geapprecieerd.
 • Samen in verbondenheid bidden, in een kring het Onze Vader zingen, in stilte bidden voor wat ons in het diepste van ons hart bezig houdt, geeft kracht aan ons samen zoeken, ons samen gelovig op weg zijn.
 • Het jonge geweld in de nevendiensten en de doopcatechese geven energie, laten hoop en toekomst klinken in onze gemeenschap. Niet alleen kinderen en jongeren krijgen ruimte in onze gemeenschap; ook hun ouders zijn er welkom en weten zich aangesproken.
 • De zorg voor de zwakken in onze maatschappij krijgt steeds meer aandacht … Samen voor Sam, de werking in het Milsenhof, de verbondenheid met de nieuwe buren van het huis Borgerstein in de Lange Nieuwstraat, de kaartjes voor de zieken, de connectie met de wereldkerk en projecten elders. Dat vinden we samen belangrijk.

Het is duidelijk dat de diversiteit in onze gemeenschap ons raakt. Hoe kunnen we in 2023 verder invulling geven aan ons samen zoekend op weg gaan?

In 2023 willen we drie elementen extra aandacht geven, misschien een beetje anders of meer doorleefd:

 • Een warm en hartelijk onthaal met aandacht voor elke kerkganger, of die nu regelmatig komt of sporadisch of toevallig aansluit.
 • Eenvoudige taal die raakt, die duidelijk is, verstaanbaar, diepgang heeft, gewone maar rijke taal.
 • Het samen bidden van het Onze Vader in een kring rond het altaar, en nog meer verbonden ook met elkaar in de kerk.

We willen ook twee nieuwe elementen vorm geven in 2023:

 • Om elkaar te leren kennen of nog beter te leren kennen, om elkaar echt te kunnen ontmoeten, organiseren we in september aansluitend op de startviering een gemeenschapsmoment met een hapje en een drankje … wat het wordt en waar we dat gaan doen, gaan we samen in de volgende maanden verder vorm geven, samen met jullie. Op woensdag 1 maart komen we opnieuw samen met de vrijwilligers om verder na te denken en de suggesties concreet te maken.
 • We merken dat jonge mensen, jonge ouders en kinderen zich ook aangesproken voelen door onze gemeenschap; ze zijn op zoek naar zingeving. We willen hen de ruimte geven om die zoektocht samen verder te zetten door:
  • geregeld tijdens de viering babysit te organiseren. Intussen is het vandaag al de derde keer dat de Ark open staat voor de allerjongsten.
  • de band tussen het kinderkoor en de nevendienst te versterken.
  • samen in gesprek te gaan met jongeren en jonge ouders om onze wederzijdse zoektocht te verkennen.

We nodigen jullie van harte uit om mee verder leven te geven aan onze gemeenschap en samen verder zoekend op weg te blijven gaan. Laten wij ons hiertoe inspireren vanuit ons engagement als gedoopten en vanuit de lezing van Jesaja: ‘ik zal je bij de hand nemen, ik neem je in dienst voor mijn verbond’.

Tekst: Myriam Heeremans