Vrijwilligers zien in De Ark een grote verrijking van onze gemeenschap

Op 1 maart kwam een veertigtal mensen uit onze gemeenschap bijeen in de kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle. Zij bespraken er de resultaten van de vrijwilligersavond die op 24 augustus 2022 had plaatsgevonden onder de wervende titel ‘Vuur Werk(t) verder!’. De formule die in augustus werd gehanteerd bleek ook ditmaal succesvol.

Pastoor Jan opende de discussie met een verwijzing naar de brandende braamstruik die Mozes bracht tot de bevrijding van zijn volk. Datzelfde vuur mag ons bezielen in het werken aan een warme geloofsgemeenschap. Myriam gaf een toelichting op de conclusies die ze met de Pastorale Ploeg aan de hand van onze zeven uitgangspunten had getrokken uit de discussies van augustus. In zeven groepjes bespraken we de suggestie. In die groepjes konden we elkaar ook beter leren kennen: toch een voorwaarde voor het maken van een sterke gemeenschap.

Foto: Johan Lenaerts

Uit dat groepsoverleg kwam ondermeer duidelijk naar voren dat het werk van de Ark met de kindernevendienst en de catechisten voor eerste communie en vormsel, maar ook voor de doop,  meer aandacht verdient van de gemeenschap als geheel. In die nevendienst en catechese worden onze (klein)kinderen én hun ouders ontvangen en dat is van groot belang voor het delen met hen van ons geloof en voor het verbreden van onze gemeenschap. De stuurgroep en de Pastorale Ploeg zullen bekijken hoe die aandacht versterkt kan worden.

De aanwezigen bespraken ook het voorstel om jaarlijks de gemeenschap bijeen te brengen buiten de wekelijkse vieringen. Een eerste bijeenkomst zal plaats hebben op 24 september 2023, aansluitend bij de Startviering van het nieuwe werkjaar.

Het vuur heeft in ons gewerkt: we zongen als afsluiting het toepasselijk lied van de bloeiende steppe en dronken samen een glas op het bloeien van onze gemeenschap.

Met dank aan de bijdrage van Rogier die verschijnt in Kerk en Leven op 15 maart.