Herdenkingsviering Bob Peeraer (1929-2021).

Zondag 12 november 2023 om 15 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.

Bob 60 jaar priester in 2014.

Bob Peeraer was 50 jaar pastoor van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (1954-2004), stichter (1955) en bezieler van het Onze-Lieve-Vrouwkoor en geestelijk begeleider van de Jeugdgroep Jamaswapi.

Bob als jong priester in 1954.

We hadden zo graag met zijn allen Bob Peeraer op 20 maart 2021 begeleid naar zijn laatste rustplaats, maar Corona heeft er anders over beslist. Er mochten maar 50 mensen bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Daarom brachten we Bob op 12 november 2023, zijn verjaardag, terug in ons midden, in zijn kerk, om hem op gepaste wijze te gedenken. Wij deden dit met muziek die Bob nauw aan het hart lag, gezongen door zijn koor en met samenzang waar hij zo van hield.

Bob Peeraer, stichter van het Onze-Lieve-Vrouwkoor, maar vooral de bezieler ervan. Het koor ooit geboren uit een droom… Hij zag het als zijn levenstaak om liturgie en gemeenschap met elkaar te verbinden via muziek.

Bob in volle actie als dirigent.

Bob Peeraer en zijn O.-L.-Vrouwkoor bij het 40 jaar bestaan ervan in 1995.

Bob Peeraer, aalmoezenier van Jamaswapi. Vele keren ging hij mee op kamp en legde de mooiste momenten vast op beeld met zijn camera. Hij zorgde telkens ook voor mooie bezinningsmomenten.

Bob Peeraer, bezielende kracht, inspirerende geest van de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Hij heeft ons een geestelijk testament nagelaten waarop we verder kunnen bouwen: een dynamische, leven-gevende en eigentijdse geloofsgemeenschap, dicht bij mensen, dicht bij muziek, dicht bij het leven en zo ook dicht bij God!

Op 8 januari 2017 ging Bob de laatste keer voor in O.-L.-Vrouw o/d Dijle.

Bob verwoordde het heel uitdrukkelijk in de homilie van zijn viering op 22 juni 2014 ter gelegenheid van 60 jaar priester-zijn en verbonden met de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle: ” Zo heb ik het samen vieren van de eucharistie altijd heel belangrijk gevonden. Daarom ben ik ook begonnen met het koor. Omdat ik droomde van een feestelijk gebeuren waar een gelovige gemeenschap mekaar echt ontmoet. Zo is onze zondagsviering uitgegroeid tot een feestelijke samenkomst en werd onze kerk voor velen een keuzekerk, waar mensen van overal heel bewust voor kiezen en er graag ook een verantwoordelijkheid opnemen.” Lees hier de integrale tekst van deze homilie, zijn geestelijk testament!

Foto’s: Johan Lenaerts en Bert Cluytens