In de uitgangspunten van onze gemeenschap staat duidelijk beschreven dat we SAMEN de gemeenschap dragen. We hebben oog voor elkaars talenten, scheppen ruimte voor engagement en spreken ook mensen aan op hun kwaliteiten.

Om onze gemeenschap levend en levendig te houden, bouwen en rekenen we dus op de enthousiaste medewerking van een grote groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers vind je op vele fronten: op de voorgrond en achter de schermen, mensen die zich voor een deel van hun vrije tijd engageren in een werkgroep of die een specifieke taak op zich nemen, catechisten, lectoren, bloemendames, acolieten, ziekenbezoekers, maar ook handige Harry’s en bezige bijen… Helpende handen zijn altijd welkom.

Heb je interesse om mee je schouders te zetten onder onze gemeenschap? Wil je je talent laten schitteren en je betrokkenheid vergroten? Spreek dan gerust iemand van onze vrijwilligers aan. Je herkent ze aan hun positieve instelling en hun warme uitstraling!

Op 24 augustus 2022, een warme zomeravond kwamen we met een 60-tal vrijwilligers samen in onze kerk om naar elkaar te luisteren en af te stemmen hoe we het vuur in onze gemeenschap verder kunnen aanwakkeren, zeker na Coronatijd. Een verslag van deze vurige bijeenkomst kan je hier lezen.

Foto: Johan Lenaerts

Op 1 maart kwam een veertigtal mensen uit onze gemeenschap bijeen in de kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle. Zij bespraken er de resultaten van de vrijwilligersavond die op 24 augustus 2022 had plaatsgevonden onder de wervende titel ‘Vuur Werk(t) verder!’. De formule die in augustus werd gehanteerd bleek ook ditmaal succesvol. Het verslag van de boeiende avond vind je hier.

Foto: Johan Lenaerts