VUUR werk(t) verder!

Uitnodiging

Aan ieder die zich betrokken weet op de gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, de pastorale ploeg, de kosters, de liturgiegroep, de kerkfabriek, de raad van bestuur en zangers van het Onze-Lieve-Vrouwkoor, de catechisten en de arkcatechisten, het team van Milsenhof, de bloemendames, de betrokkenen bij ‘Raak aan – Laat je raken’, de groep van het communicatie-project, de leiding van Jamaswapi, de lectoren, de misdienaars, fotografen en alle andere vrijwilligers, kerkgangers of geïnteresseerden.

VUUR werk(t) verder!

In de zomer vertelden we aan elkaar waar en wanneer we in Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle het vuur hebben gevoeld en hoe we het verder willen brandend houden. Al dat vuur hebben we samengebracht in een nota met suggesties die onze uitgangspunten verder vorm geven en verfijnen.

Graag nodigen we jou (opnieuw) uit in onze kerk op

woensdag 1 maart om 19u30.

We willen jou verder mee op weg nemen en samen stappen zetten om deze dromen concreet te maken. En we maken terug tijd om anderen te leren kennen.

Programma

19u30  Onthaal – met verdeling in groepen

19u50  Bezinning en inleidend woordje door pastoor Jan

20u05  Korte toelichting samenvattende nota ‘Vuur Werk(t)’ door Myriam

20u30  Start groepsgesprekken

21u15  Terugblik op groepsgesprekken en engagement voor werkgroepen

21u25  We zingen een slotlied en klinken op onze samenwerking en sluiten af omstreeks 22 uur

Graag inschrijven vóór 22 februari bij Myriam Heeremans via
goossens-heeremans@outlook.com .

Een verslag en foto’s van de inspirerende bijeenkomst ‘Vuur werk(t)’ in de zomer van 2022 vind je hier op onze website terug.


De pastorale ploeg van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle